Samospráva

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ

Zápisniece MsZ

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ
Názov Dátum
Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 139.66 kB
Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 162 kB
Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 17.03.2021 Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 344.59 kB
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 24.02.2021 Zápisnica z 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 193.52 kB
Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.01.2021 Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 342.47 kB
Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 08.01.2021 Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 147.01 kB
Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2020 19.11.2020 Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. októbra 2020 - 351.55 kB
Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 28.09.2020 Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 - 281.69 kB
Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 24.07.2020 Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 - 335.26 kB
Zápisnica z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. mája 2020 18.06.2020 Zápisnica zo 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. mája 2020 - 321.58 kB

Uznesenia MsZ

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ
Názov Dátum
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 12.05.2021 Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 163.31 kB
Uznesenia zo 06. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Uznesenia zo 06. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 113.25 kB
Uznesenia z 05. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Uznesenia z 05. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 118.41 kB
Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 11.03.2021 Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 188.08 kB
Uznesenia zo 04. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 23.02.2021 Uznesenia z 04. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 127.43 kB
Uznesenia z 03. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 07.01.2021 Uznesenia z 03. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 125.06 kB
Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.12.2020 Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 202.91 kB
Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 30.10.2020 Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 - 178.39 kB
Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 16.09.2020 Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 - 177.88 kB
Uznesenia z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 08.07.2020 Uznesenia z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 - 223.68 kB

Hlasovania poslancov MsZ

Uznesenia, zápisnice a hlasov. poslancov MsZ
Názov Dátum
Hlasovania zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 12.05.2021 Hlasovania zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 - 178.27 kB
Hlasovania zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021 Hlasovania zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 - 121.92 kB
Hlasovania z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 14.04.2021 Hlasovania z 5. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 9. apríla 2021 - 127.92 kB
Hlasovania z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 12.03.2021 Hlasovania z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 9. marca 2021 - 220.03 kB
Hlasovania zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 23.02.2021 Hlasovania zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. februára 2021 - 128.23 kB
Hlasovania z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 07.01.2021 Hlasovania z 3. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 5. januára 2021 - 119.95 kB
Hlasovania z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 14.12.2020 Hlasovania z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. decembra 2020 - 291.2 kB
Hlasovania z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 27. októbra 2020 28.10.2020 Hlasovanie 11. MsZ 2020 - 270.28 kB
Hlasovania z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 16.09.2020 Hlasovania z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 - 227.77 kB
Hlasovania z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 08.07.2020 Hlasovania z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 - 273.21 kB