Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ 2014-2018

Legenda: P - prítomný, O - ospravedlnený neprítomný, N - neospravedlnený neprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2018

P.č.Priezvisko, meno, titul6.3.24.4.10.5.26.6.10.8.18.9.20.11.
1.Bača Peter, Mgr.OPPPPPP
2.Čechvalová Alena, Ing.PPPPPPP
3.Fraňo Vladimír, JUDr.PPPPPPP
4.Gregušová Eva , RNDr.PPPPPPP
5.Hejbalová Kvetoslava, PhDr.PPPPPPP
6.Hendrich Ján, MUDr.PPPPPPP
7.Jakovlev Peter, Ing.PPPPPPP
8.Kazda Juraj, PhDr.PPPOPPP
9.Kopunec Daniel, Ing.PPPPPPP
10.Kudlík Ján, Bc.PPPPOPP
11.Malovcová Anna, Mgr.PPPPPPP
12.Maráková Patrícia, PhDr.PPPPOPP
13.Mastráková Zuzana, MUDr.OPOOOPO
14.Mora Marián, MUDr.PPOPPPP
15.Nemšáková VieraPPOPOPP
16.Ostrenka MiroslavPPPPPPP
17.Pavlíček Ján, Mgr.PPPPOPP
18.Pavlovič Ján, MUDr.OPPPPPO
19.Ružičková Eva , Ing.PPOPPPP
20.Skovajsová Tatiana, Mgr.PPOOOPP
21.Špánik Milan, Ing.PPPPOPP
22.Šteklerová Jana, Mgr.OPPOOPO
23.Tinková TatianaPPPPPOP
24.Vienerová Viera, Ing.OOPPPPP
25.Vyzváry Mário, Ing.PPPPPPP

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2017

P. č.Priezvisko, meno titul28.225.48.620.612.931.10.12.12
1.Bača Peter, Mgr.OPPPPPP
2.Čechvalová Alena, Ing.PPPPPPP
3.Fraňo Vladimír, JUDr.PPPPPPP
4.Gregušová Eva, RNDr.PPPPPPP
5.Kvetoslava Hejbalová, PhDrPPPPPPP
6.Hendrich Ján, MUDr.PPPPPPP
7.Jakovlev Peter, Ing.POPPPPO
8.Kazda Juraj, PhDr.PPPPPPP
9.Kopunec Daniel, Ing.OPPPPPP
10.Kudlík Ján, Bc.PPPPPOP
11.Malovcová AnnaPOPPPPP
12.Maráková Patrícia, PhDr.PPPPPOP
13.Mastráková Zuzana, MUDr.PPOPOOO
14.Marián Mora, MUDr.PPPPPPP
15.Nemšáková VieraPPPPPPP
16.Ostrenka MiroslavOPPPPPP
17.Pavlíček Ján, Mgr.OPPPPPP
18.Pavlovič Ján, MUDr.PPPOOPO
19.Ružičková Eva, Ing.PPPOPPP
20.Skovajsová Tatiana, Mgr.PPOPOPP
21.Špánik Milan, Ing.PPPPPPP
22.Šteklerová Jana, MgrPPPPPPP
23.Tinková TanianaPPPPPPP
24.Vienerová Viera, Ing.PPOPOPP
25.Vyzváry Mário, Ing.OPPPPPP

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2016

P. č.Priezvisko, meno titul23.2.26.4.28.6.6.9.6.10.25.1013.12
1.Bača Peter, Mgr.PPPPPPP
2.Čechvalová Alena, Ing.PPPPPPP
3.Fraňo Vladimír, JUDr.PPPPPPO
4.Gregušová Eva, RNDr.PPPOPPP
5.Kvetoslava Hejbalová, PhDr.PPPPPPP
6.Hendrich Ján, MUDr.PPPPPPP
7.Jakovlev Peter, Ing.OPPPPOO
8.Kazda JuraJ, PhDr.PPPPPOP
9.Kopunec Daniel, Ing.PPPPPPP
10.Kudlík Ján, Bc.PPPPPPP
11.Malovcová AnnaPOPPPPP
12.Maráková Patrícia, PhDr.PPPPPPP
13.Mastráková Zuzana, MUDr.PPPOOPP
14.Marián Mora, MUDr.PPPPOPP
15.Nemšáková VieraPOPPPPP
16.Ostrenka MiroslavPPPPPPP
17.Pavlíček Ján, Mgr.PPOPOPP
18.Pavlovič Ján, MUDr.PPPPPPP
19.Ružičková Eva, Ing.PPPPPPP
20.Skovajsová Tatiana, Mgr.PPPPPPP
21.Špánik Milan, Ing.PPPPPPP
22.Šteklerová Jana, Mgr.PPPPOPP
23.Tinková TanianaPPPPPPP
24.Vienerová Viera, Ing.PPOPPPP
25.Vyzváry Mário, Ing.PPPPPPP

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2014/2015

P.č.Priezvisko, meno titul15.1212.1.10.2.14.4.23.6.14.9.3.11.15.12.
1.Bača Peter, Mgr.PPPPPPPP
2.Čechvalová Alena, Ing.PPPPPPPP
3.Fraňo Vladimír, JUDr.OPPPPPPO
4.Gregušová Eva, RNDr.PPPPPPPP
5.Kvetoslava Hejbalová, PhDr.PPPPPPPO
6.Hendrich Ján, MUDr.PPPPPPPP
7.Jakovlev Peter, Ing.PPPPPPPP
8.Kazda JuraJ, PhDr.POPPPOPP
9.Kopunec Daniel, Ing.PPOPPPPP
10.Kudlík Ján, Bc.PPPPPPPP
11.Malovcová AnnaPPPPPPPP
12.Maráková Patrícia, PhDr.PPPPPPPP
13.Mastráková Zuzana, MUDr.PPOPPPPP
14.Marián Mora, MUDr.POPPOPOP
15.Nemšáková VieraPPPPPPPP
16.Ostrenka MiroslavPPPPOPOP
17.Pavlíček Ján, Mgr.PPPOPPPP
18.Pavlovič Ján, MUDr.POPPPOPP
19.Ružičková Eva, Ing.PPPPPPOO
20.Skovajsová Tatiana, Mgr.PPPPPPPP
21.Špánik Milan, Ing.PPPPPOPP
22.Šteklerová Jana, Mgr.PPPPOPPP
23.Tinková TanianaPPPOPPPP
24.Vienerová Viera, Ing.PPPPPOPP
25.Vyzváry Mário, Ing.PPPPPPPP
Nastavenia cookies