Samospráva

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo 4. novembra 2019 vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra 2019,
lehota na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií
a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020
a lehotu na ich prvé zasadanie do 22. januára 2020.Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Nastavenia cookies