Samospráva

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP)

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

Ing. Milan Špánik
Mgr. Ján Vojtek
Ing. Marián Ovšák
Ing. Zuzana Hunčíková
Michal Drlička
Peter Kolesár
Ing. Jaroslav Madara
Stanislav Mihalko
Ing. Jarmila Foltánová
Štefan Salic
Tatiana Tinková

Termíny zasadnutí komisie
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

 

 

Dokumenty

Nastavenia cookies