Samospráva

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (KBVP)

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 

Ing. Milan Špánik
Mgr. Ján Vojtek
Ing. Marián Ovšák
Ing. Zuzana Hunčíková
Michal Drlička
Peter Kolesár
Ing. Jaroslav Madara
Stanislav Mihalko
Ing. Jarmila Foltánová
Štefan Salic
Tatiana Tinková

Termíny zasadnutí komisie
 
  •   23.1.2019
  •  13.2.2019
  •  13.3.2019
  •  16.4.2019
  •  15.5.2019
  •  12.6.2019
  •  9.9.2019
  •  22.10.2019
  •  20.11.2019
  •  6.12.2019
 

 

 

Dokumenty