O meste

Symboly mesta

Symbol Nového Mesta nad Váhom poznáme z historických pečatí, z ktorých najstaršia pochádza z 15. stor. Obsah je u všetkých pečatí rovnaký - je na nich zobrazená Madona sprevádzaná motívom kostola s vežou a uhorským štátnym znakom. Historický symbol Nového Mesta nad Váhom súvisí s patrocíniom farského kostola - Narodenie Panny Márie . Mesto si vytvorilo svoj erb už za I. ČSR. Mal však vážne heraldické nedostatky. Prvý erb schválený Heraldickou komisiou prijalo mesto v roku 1983. Pozostával zo

strieborného kostola umiestneného nad striebornou zvlnenou stuhou v zelenom štíte. Erb v roku 1992 na žiadosť mesta zmenili na súčasnú podobu, v ktorej dominuje postava Panny Márie s Ježiškom na rukách, a tak sa obsahovo najviac približuje k pôvodnému historickému symbolu z najstaršej novomestskej pečate. Erb výtvarne spracoval akad. mal. Ján Mikuška. Podobu mestských symbolov (erb, vlajka, pečať) prijalo mestské zastupiteľstvo dňa 15. 12. 1995.

Erb mesta

200706202225310.erb1

definícia erbu - v zelenom štíte strieborná Panna Mária s dieťaťom v náručí – obaja korunovaní, vpravo strieborný kostol.

Pečať mesta

PEČAŤ MESTA

je okrúhla, uprostred s mestským symbolom a kruhopisom Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Vlajka mesta

Vlajka mesta

pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhoch vo farbách bielej a zelenej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je dvoma cípmi, t.j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu.

Štandarda primátora mesta

Štandarda primátora mesta
Nastavenia cookies