Samospráva

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ

Legenda: P - prítomný, O - ospravedlnený neprítomný, N - neospravedlnený neprítomný

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ v roku 2018-2019

P.č.Priezvisko, meno, titul10.12.
1.Antalová Iveta, Ing.P
2.Bača Peter, Mgr.P
3.Bielik Matej, MUDr.O
4.Čechvalová Alena, Ing.P
5.Fraňo Vladimír, JUDr., LL.M.P
6.Hejbalová Kvetoslava, PhDr.P
7.Kolesár MartinP
8.Kopunec Daniel, Ing.P
9.Košťál Jaroslav, Mgr.P
10.Kudlík Ján, Bc.P
11.Malec Tomáš, Mgr.P
12.Mašlonka František, Ing.P
13.Mináriková HelenaP
14.Mora Marián, MUDr.P
15.Nemšáková VieraP
16.Ostrenka MiroslavP
17.Pavlíček Ján, Mgr.P
18.Špánik Milan, Ing.P
19.Tinková TatianaP
20.Urminský Tomáš, Ing.P
21.Vavrinčík Filip, JUDr.P
22.Vidlička Miroslav, Bc.O
23.Vienerová Viera, Ing.P
24.Vojtek Ján, Mgr.P
25.Vyzváry Mário, Ing.P