Samospráva

Aktuality

Školstvo

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
13.7.2020

...


Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky ZŠ pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ od 22.6.2020
17.6.2020

...


Rozhodnutie zriaďovateľa o termíne prijímacích skúšok do ZUŠ
17.6.2020

...


AKTUALIZOVANÉ 11.6.2020 - Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
11.6.2020

...


AKTUALIZOVANÉ: Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2020/2021
8.4.2020

...


AKTUALIZOVANÉ: Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021
8.4.2020

...


Studňa sa tajne s dažďom zhovára - XXVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
8.4.2020

...


Modernizácia počítačovej učebne v ZŠ Ulica kpt. Nálepku
22.1.2020

...


Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Tematínska
22.1.2020

...


Študenti Priemyslovky v Novom Meste nad Váhom rokovali v Európskom parlamente v Štrasburgu
29.11.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa III. Základnej školy
29.5.2019

...


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul. Odborárska č. 10
9.5.2019

...


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.Hviezdoslavova
9.5.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa IV. Základnej školy
27.3.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy
27.3.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času
27.3.2019

...


Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020
26.2.2019

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2019/2020
26.2.2019

...


Deň Zeme 2018
9.4.2018

...


Detská zimná olympiáda
14.3.2018

...

Oznamy - školstvo

10.5.2019

...


4.12.2015

...


12.7.2013

...


12.7.2013

...


15.1.2013

...


11.1.2011

...


16.6.2010

...


20.4.2010

...


20.4.2010

...


28.6.2009

...


14.5.2009

...


9.4.2009

...


24.10.2008

...


2.4.2008

...