Samospráva

Aktuality

Školstvo

Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021
26.3.2020

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2020/2021
5.3.2020

...


Modernizácia počítačovej učebne v ZŠ Ulica kpt. Nálepku
22.1.2020

...


Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Tematínska
22.1.2020

...


Študenti Priemyslovky v Novom Meste nad Váhom rokovali v Európskom parlamente v Štrasburgu
29.11.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa III. Základnej školy
29.5.2019

...


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul. Odborárska č. 10
9.5.2019

...


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.Hviezdoslavova
9.5.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa IV. Základnej školy
27.3.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy
27.3.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času
27.3.2019

...


Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020
26.2.2019

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2019/2020
26.2.2019

...


Deň Zeme 2018
9.4.2018

...


Detská zimná olympiáda
14.3.2018

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2018/2019
15.2.2018

...


Zápis do 1. ročníka ZŠ 2018/2019
15.2.2018

...


Detské dopravné ihrisko v Novom Meste nad Váhom sa stalo skutočnosťou
11.10.2017

...


Deň detí 2017
31.5.2017

...


Mesto Nové Mesto nad Váhom zverejňuje k informáciám RTVS o výskyte brazílskeho mäsa v materskej škole v Novom Meste nad Váhom nasledujúce stanovisko
12.4.2017

...

Oznamy - školstvo

10.5.2019

...


4.12.2015

...


12.7.2013

...


12.7.2013

...


15.1.2013

...


11.1.2011

...


16.6.2010

...


20.4.2010

...


20.4.2010

...


28.6.2009

...


14.5.2009

...


9.4.2009

...


24.10.2008

...


2.4.2008

...