Samospráva

Aktuality

Školstvo

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa III. Základnej školy
29.5.2019

...


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul. Odborárska č. 10
9.5.2019

...


Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.Hviezdoslavova
9.5.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa IV. Základnej školy
27.3.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy
27.3.2019

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času
27.3.2019

...


Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020
26.2.2019

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2019/2020
26.2.2019

...


Deň Zeme 2018
9.4.2018

...


Detská zimná olympiáda
14.3.2018

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2018/2019
15.2.2018

...


Zápis do 1. ročníka ZŠ 2018/2019
15.2.2018

...


Detské dopravné ihrisko v Novom Meste nad Váhom sa stalo skutočnosťou
11.10.2017

...


Deň detí 2017
31.5.2017

...


Mesto Nové Mesto nad Váhom zverejňuje k informáciám RTVS o výskyte brazílskeho mäsa v materskej škole v Novom Meste nad Váhom nasledujúce stanovisko
12.4.2017

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2017/2018
6.3.2017

...


Zápis do 1. ročníka ZŠ 2017/2018
6.3.2017

...


 Karneval na ľade 2017
16.1.2017

...


Materská škola Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie.
3.12.2016

...


Základná škola Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje výberové konanie.
22.11.2016

...

Oznamy - školstvo

10.5.2019

...


4.12.2015

...


12.7.2013

...


12.7.2013

...


15.1.2013

...


11.1.2011

...


16.6.2010

...


20.4.2010

...


20.4.2010

...


28.6.2009

...


14.5.2009

...


9.4.2009

...


24.10.2008

...


2.4.2008

...