Samospráva

Aktuality

Školstvo

Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska
5.7.2021

...


Druhé kolo prijímacích skúšok v študijnom päťročnom odbore bilingválneho slovensko-nemeckého gymnázia
27.5.2021

...


AKTUALIZÁCIA: Informácia o prevádzke škôl a školských zariadení od 17.5.2021
13.5.2021

...


Informácia o prevádzke škôl a ŠZ a o prezenčnom vzdelávaní v školách od 3.5.2021
28.4.2021

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času
22.4.2021

...


Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2021/2022
14.4.2021

...


AKTUALIZOVANÉ 13.4.2021: Obnovenie prezenčného vzdelávania v školách od pondelka 12.4.2021
7.4.2021

...


Aktualizované - Prerušenie prezenčného vzdelávania v školách od pondelka 22.3.2021
18.3.2021

...


Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022
17.3.2021

...


Aktualizované - Prerušenie prezenčného vzdelávania v školách od pondelka 15.2.2021
12.2.2021

...


Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Tematínska
29.12.2020

...


Modernizácia počítačovej učebne v ZŠ Ulica kpt. Nálepku
23.11.2020

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom
6.11.2020

...


Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom
6.11.2020

...


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
13.7.2020

...


Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky ZŠ pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ od 22.6.2020
17.6.2020

...


Rozhodnutie zriaďovateľa o termíne prijímacích skúšok do ZUŠ
17.6.2020

...


AKTUALIZOVANÉ 11.6.2020 - Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
11.6.2020

...


AKTUALIZOVANÉ: Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2020/2021
8.4.2020

...


AKTUALIZOVANÉ: Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021
8.4.2020

...

Oznamy - školstvo

12.5.2021

...


10.5.2019

...


4.12.2015

...


12.7.2013

...


12.7.2013

...


15.1.2013

...


11.1.2011

...


16.6.2010

...


20.4.2010

...


20.4.2010

...


28.6.2009

...


14.5.2009

...


24.10.2008

...


2.4.2008

...