Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva - Dohoda dohoda k z. ASFA 1/2023 22.3.2023 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na odstúpení od Zmluvy, z dôvodov nesprávneho... ASFA - KDK s.r.o. 46704507   
Detail Zmluva o dielo 202310 21.3.2023 Riešenie havarijného stavu strechy nad hlavnou sálou Spoločenského domu v Novom Meste nad... STAVin s.r.o. 36331562  215 574,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023058 21.3.2023 Javorina, Javorina 2023 - plagát, pozvánky Universalprint, s.r.o. 46126236  120,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023059 21.3.2023 760. výročie prvej písomnej zmienky Universalprint, s.r.o. 46126236  1 128,48 EUR 
Detail Zmluva o dielo 03/2023 20.3.2023 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na objekte Palkovičova 3/1, v Novom Meste nad... IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  111 155,23 EUR 
Detail Zmluva o dielo 4/2023/OV 20.3.2023 Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - časť Zber dát a zameranie. SK GEODETI, s.r.o. 35 971 525   
Detail Zmluva o dielo 3/2023/OV 20.3.2023 Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS - časť Software HELICOP, s.r.o 47 555 866  81 108,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 1/2023/MKB 17.3.2023 poskytovanie služby výkonu funkcie manažéra pre kybernetickú bezpečnosť PPR Investment, a.s. 50 813 528   
Detail Faktúra došlá 202320039 16.3.2023 Pranájom auta - Referendum 2023 Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1230080 16.3.2023 Oprava brzd - Škoda Roomster MsP VIDLIČKA, s.r.o. 34148078  580,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 223018266 16.3.2023 Vodné, stočné, zrážky od 16.8.22 do 17.1.23 - MsÚ 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  815,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230013 16.3.2023 Úprava exestujúceho nábytku Tilia v.o.s. 34115668  420,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230088 16.3.2023 Antivirus ESET Protect na 1 rok Comtec, s.r.o. 36323951  1 228,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300241 16.3.2023 Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas Slovgram 17310598  38,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023007 16.3.2023 Vodné, stočné, zrážky od 28.10.22 do 17.1.23 - MsÚ 2 BONMAX s.r.o. 36310735  63,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023020 16.3.2023 Catering - Javorina, Javorina 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  569,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1752016 16.3.2023 Trovy starej exekúcie - EX175/2016, 176/2016, 178/2016, 179/2016, 180/2016, 181/2016 Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. 37913581  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30012023 16.3.2023 Náhrada preukázanej straty za 2. polrok 2022 SAD Trenčín a.s. 36323977  17 394,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012320639 16.3.2023 Záloha elektriky 2/2023 - KD, ZV MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  98,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 13223 16.3.2023 Pracovné stretnutie štatutárov - Ing. F. Mašlonka Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  186,00 EUR 
Nastavenia cookies