Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2020153 16.9.2020 Dezinfekcia COVID-19 DAMITO s.r.o. 44148542  184,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20060409 16.9.2020 Skartovacie zariadenie Legia a.s. 34101985  1 038,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 332 16.9.2020 Fond opráv za byty vo vlastníctve - 8/2020 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  38,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 332 16.9.2020 Výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  11,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 16.9.2020 Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsP O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2004467000 16.9.2020 Zbierka zákonov r. 2021 - 1. preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  124,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2004467100 16.9.2020 Finančný spravodaj r. 2021 - 1. preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 502003320 16.9.2020 Vyhotovenie návrhu ZaD č. 12 ÚPN mesta Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200460 16.9.2020 Prefakturácia poistnej udalosti - Lieskovská 2523/3, Kubiček - dodanie a montáž okien Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  648,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560009733 16.9.2020 Potvrdenie o pobyte - tlačivá Centrum polygrafických služieb 42272360  293,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020800903 16.9.2020 Benzín - 8/2020 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  120,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201901261 16.9.2020 Vrátenie autorskej odmeny - zrušené vystúpenie DH Kamarádi SOZA 00178454  -39,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201901251 16.9.2020 Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Bodovanka SOZA 00178454  -16,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2201113107 16.9.2020 Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Brezoviané SOZA 00178454  56,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 16.9.2020 Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  384,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020003 16.9.2020 Jednorazový poplatok za vývoj aplikácie - Novinky z mesta 8P, s.r.o. 52014169  2 388,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020004 16.9.2020 Poplatok za správu aplikácie - Novinky z mesta - 8/2020 8P, s.r.o. 52014169  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 502020 16.9.2020 Odstránenie plechu a AZC krytiny - garáže 6361 v bývalých voj. kasárňach na Bzinskej ul. Concret, s.r.o. 47174285  1 356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200461 16.9.2020 Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  15 792,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 201377 16.9.2020 Nákup betónovej zámkovej dlažby , sivá - Sasinkova ul. ROPSPOL a.s. 36306886  1 801,56 EUR