Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022084 19.5.2022 Objednávka ozvučenia podujatí počas osláv MDD 2022 Ing. Ľubomír Madro 40270343  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022086 19.5.2022 Program Javorina Mgr. art Ivan Ožvát ArtD.   1 250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022087 19.5.2022 nájom strelnice Strelecký klub 37919636  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022079 18.5.2022 program DNI MESTA GATSBY SOUNDS, Bohuš Binovský   1 350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022080 18.5.2022 DNI MESTA CREATIVE SHOWS s.r.o. 43951333  660,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022081 18.5.2022 DNI MESTA Avokado music s.r.o. 54574471  1 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022082 18.5.2022 DNI MESTA Tibor Seidl 51744520  700,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 5/2022/KZ-OPSM 12.5.2022 prevod nehnuteľnosti - pozemku MARKET TV s.r.o. 34 151 648  2 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022078 11.5.2022 Objednávka trofejí (poháre, medaile) na školské športové súťaže o pohár primátora mesta. Rival šport 34491066  241,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022076 5.5.2022 dodávka toneru RENOT SK 44389990  14,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022077 5.5.2022 Vytýčenie zemných inžinierskych sietí spoločnosti Zs distribučná (VN a NN distribučné) na... ZSE Distribúcia, a.s. 36361518  250,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 10/2022/OV 5.5.2022 mandát pre verejné obstarávanie „Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na... VO-TOR s.r.o. 50634178  2 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022073 3.5.2022 servisná prehliadka služobného vozidla AUTO - LION, s.r.o. 36323675  335,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022074 3.5.2022 Vystúpenie - deň matiek 8.5.2022 Ambrelo, občianske združenie 30869455  500,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/2022/KZ-OPSM 3.5.2022 predaj pozemku Lukačka a Lukačková   7 055,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022069 2.5.2022 Vystúpenie sp. zboru Cantabile - koniec II. sv. vojny občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor 36131431  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2022070 2.5.2022 Ozvučenie 6.5.2022 park J.M. Hurbana - koniec II. sv. vojny Ing. Ľubomír Madro 40270343  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2022071 2.5.2022 Výkon odborná prehliadka a odborná skúška VTZ plynového a tlakového zariadenia - NTK v... Jozef Koiš – revízie Koiš 30351448  765,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022068 29.4.2022 Oprava plynový závesný kotlík Protherm - prístavba MsÚ Nové Mesto nad Váhom Vladimír Kopún 37025988  285,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 2/2022/TRIM 29.4.2022 Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda TRIM s.r.o. 31597076  74 030,41 EUR