Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dielo 20/2023/OV 27.9.2023 zhotovenie diela "Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom - ul. Trenčianska a okolie" LAGOM s.r.o. 52 489 451  52 373,51 EUR 
Detail Zmluva o dielo 21/2023/OV 27.9.2023 zhotovenie diela „Stavebná a technická príprava dátového a el. pripojenia 2 ks externých... Slovtel a.s. 54147972  20 866,32 EUR 
Detail Zmluva o dielo 20.9.2023 27.9.2023 zmluva o dielo „Výmena aktívnych prvkov LAN“ BSC Line, s.r.o. 36301621  23 400,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 23/2023/OV 27.9.2023 zmluva o dielo „Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom“ DIKRA s.r.o. 47465590  906 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023239 26.9.2023 daňové tlačivá CONNECT - Marczibál Zsolt 17644429  550,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí finančného príspevku RSK- 2023/ 07 26.9.2023 zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... Platanum, n.o. 52975452  617,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí finančného príspevku RSK- 2023/ 08 26.9.2023 zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... Bellina, n.o. 52649491  1 370,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023240 26.9.2023 Banner na pódium - Logo a erb mesta Universalprint, s.r.o. 46126236  498,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023241 26.9.2023 Plagát a bulletin s hlasovacím lístkom Novomestská nota - Jarmok 2023 Universalprint, s.r.o. 46126236  186,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023237 22.9.2023 strava Voľby do NR SR 2023 Gastro GROUP s.r.o. 36317969  3 439,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023238 22.9.2023 rozšírenie na neobmedzení počet licencií pre SRS software A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 31359159  30 888,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023233 20.9.2023 auto - Voľby NR SR 2023 Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 00350656  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023234 20.9.2023 auto - Voľby NR SR 2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023235 20.9.2023 auto - Voľby do NR SR 2023 Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. 36310743  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023231 19.9.2023 Vypracovanie "Projektu pre realizáciu stavby klientského centra NMnV" v objekte na Námestí... Ing. arch. Martin Fabian 46051619  8 470,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023232 19.9.2023 Vypracovanie "Projektu interiéru stavby Klientského centra NMnV" v objekte na Námestí slobody... Ing. arch. Martin Fabian 46051619  3 900,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 066/2023/TVK 18.9.2023 Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri správe a prevádzkovaní vodovodnej a... TVK, a.s. 36 302 724   
Detail Zmluva o poskytnutí finančného príspevku RSK-2023/06 18.9.2023 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Biely Orgován n.o. 45740941  1 422,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023230 18.9.2023 stravné lístky NMJ 2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  973,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023229 14.9.2023 Odstránenie polepov zo služobného vozidla štúdio TEXO , spol. s. r.o. 34131396  204,00 EUR 
Nastavenia cookies