Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2022237 9.12.2022 výstroj MsP SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685  533,52 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2022/053/D/OFIS 6.12.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. La strada s.r.o. 36351083  1 900,00 EUR 
Detail Zmluva Záložná 1 k z. č. 300/257/2021 6.12.2022 dodatok č. 1 k záložnej zmluve Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Objednávka vyšlá 2022232 6.12.2022 DOXX 12/2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022233 6.12.2022 kancelárska stolička CezInternet.sk 53 473 779  558,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022234 6.12.2022 predplatké SME.sk Petit Press a.s. 35790253  240,00 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 15-2022-ZZ-OPSM 6.12.2022 Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľného majetku. Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 36126624   
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 221472-L13.0719.19.0005-JNzVB 1.12.2022 Poskytnutie jednorázovej náhrady za zriadenie vecného bremena.
Západoslovenská distribučná, a.s. 36 361 518  9 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022227 30.11.2022 oprava - prečistenie kanalizačnej prípojky na štadióne AFC NMnV TVK, a.s.   500,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 18-2022KZ-OPSM 30.11.2022 Prevod nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č. 4019/8 druh pozemku zastavaná plocha a... AMONREA s.r.o. 45 256 659  19 460,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022229 30.11.2022 Dodanie vreciek na psie exkrementy. ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 36 851 264  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022225 28.11.2022 Vyšetrenie vodiča s právnom prednostnej jazdy M-live s.r.o. 51922771  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022226 28.11.2022 oprava balkónových dverí Varinský Miroslav 34 490 167  168,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 17-2022KZ-OPSM 28.11.2022 Prevod nehnuteľností Milan Sloboda   14 620,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 20/2022 28.11.2022 Záväzok Zhotoviteľa spracovať pre Objednávateľa dielo a záväzok Objednávateľa zhotovené... Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH 00397687  35 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022224 25.11.2022 DOXX 12/2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  6 870,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3. k z. 1/2007 25.11.2022 dodatok k nájomnej zmluve BRESMAN s.r.o. 31 616 992   
Detail Objednávka vyšlá 2022223 24.11.2022 Objednávka ozvučenia programu Mikuláš 2022 Ing. Ľubomír Madro 40270343  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022219 23.11.2022 prezutie pneumatík DuVal trans, spol. s r.o. 36321222  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022220 23.11.2022 Výrub náletových drevín Dominik Jankovič 45341265  2 100,00 EUR 
Nastavenia cookies