Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/028/D/OFIS 24.4.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... ZO Slovenského zväzu chovateľov 00178322  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800242 12.4.2019 Benzín 2/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  96,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 201968 12.4.2019 Výkon správy a zálohy za služby - 3/2019 - byty Weisseho Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  26,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201969 12.4.2019 Fond opráv za byty vo vlastníctve - 3/2019 - Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  153,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917011 12.4.2019 Elektronická komunikačná služba - 3/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019012 12.4.2019 Oprava a čistenie kopírovacieho stroja TOSHIBA FOLLOW ME SERVIS s.r.o. 36293377  99,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 9010115 12.4.2019 Medaila SP "Nove Mesto n.V." 100 ks Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448  1 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0078726171 12.4.2019 Telekomunikačné služby 2/2019 MsÚ Orange a.s. Ba 35697270  593,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190179 12.4.2019 Hudobná produkcia skupiny KORTINA 08.03.2019 Krajči Stanislav 1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190066 12.4.2019 Vlajka a štátny znak - Voľby Prezident SR 2019 DLD, s.r.o. 47512768  221,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8228178013 12.4.2019 Telekomunikačné služby - 2/2019 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  29,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 202019 12.4.2019 Opatrovateľská služba - 2/2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  9 455,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 162019 12.4.2019 Upratovacie služby 1-2/2019 - ZOS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 223,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 219033762 12.4.2019 Vodné, stočné, zrážky 2/2019 - MsÚ 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  107,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019013 12.4.2019 Oprava a čistenie kopírky - TOSHIBA FOLLOW ME SERVIS s.r.o. 36293377  99,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191031 12.4.2019 Kancelárske potreby - Voľby Prezidenta SR 2019 Sinova s.r.o. 36318086  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4102938105 12.4.2019 Aktualizácia programu ASPI r. 2019 - internetový prístup k zákonom Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  732,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800272 12.4.2019 Benzín 3/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  141,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800274 12.4.2019 Benzín 3/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  53,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 54500099 12.4.2019 Inzercia - výberové konanie Riaditeľ MsKS Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  314,87 EUR