Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018187 18.10.2018 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov pre objektoch : MsÚ, Športová hala, AFC a ZOS Nové... Marek Pleško 43774318  182,20 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 37/2018/OFIS 18.10.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na : činnosť združenia,... SKLEROSIS MULTIPLEX G35 Nové Mesto n/Váhom 42283558  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018184 16.10.2018 Revitalizácia vnútrobloku sídliska Karpatská - vypracovanie štúdie AWE ATELIER s.r.o. 50250582  2 332,80 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 52018msbp 12.10.2018 Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva Martina Škúca a Jozef Mihalička   1 716,39 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 36/2018/OFIS 12.10.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : činnosť dychovej hudby... BUČKOVANKA dychová hudba 35593105  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 38/2018/OFIS 11.10.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Občianske združenie... Občianske združenie PREMENA 51 269 309  150,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 5/A/2018/OFIS 11.10.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na Extraligu žien. Dotácia bude... Volejbalový klub 34005668  15 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018183 10.10.2018 kancelársky nábytok TILIA v.o.s. 34115668  1 332,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018176 5.10.2018 odevy MsP obuv Kamélie 32784431  1 121,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018175 4.10.2018 Školenie a preskúšanie zamestnancovi MsÚ p. Kollárika na obsluhu VTZ skupiny... REGAS, s.r.o. 46350314  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018173 1.10.2018 Dodávka a montáž 260 m2 umelej trávy na ihrisko stavby: Revitalizácia vnútrobloku na ulici... ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. 36847500  5 772,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018172 28.9.2018 permanentky na plaváreň Stredná priemyselná škola 00161403  225,00 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 15/2018/KZ-OPSM 28.9.2018 Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom Mária Durichová   33 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018171 27.9.2018 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  6 208,80 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 042018msbp 26.9.2018 Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva Jarmila Markechová   8 492,23 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 35/2018/OFIS 24.9.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Okresná výstava ovocia... Slovenský zväz záhradkárov 001781521680  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018170 20.9.2018 Objednávka trofejí na LŠHM žiakov ZŠ a SŠ 2018 Rival šport 34491066  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300180282 14.9.2018 Projektová dokumentácia na rekonštrukciu prečerpávacej stanice Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100180068 14.9.2018 Náklady na komisionárov za služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - rok 2017 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 794,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018055 14.9.2018 Prevedené stavebné práce - Odstavné plochy Hollého a chodník Železničná NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť 34148159  13 344,34 EUR