Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021127 14.5.2021 Občerstvenie testovanie COVID-19 DAMITO s.r.o. 44148542  88,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021125 12.5.2021 „Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan“ Nové Mesto nad... SLOVIMM, s.r.o. 36221031  6 454,54 EUR 
Detail Zmluva o dielo 1/2021/TRIM 11.5.2021 Cyklochodník ul. Kollárová, prvá časť, druhá časť TRIM s.r.o. 31597076  49 428,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021120 3.5.2021 Rozšírenie parku P. Matejku - Polohopisné a výškopisné zameranie. Vladimír HRONČEK - VH REAL 33223513  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021116 29.4.2021 Strava na testovanie COVID-19 10.4.2021, 24.4.2021 Gastro GROUP s.r.o. 36317969  1 249,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021111 26.4.2021 Ročná aktualizácia programu H.E.R. a H.E.R SIE. - hlasovacie zariadenie MsZ A.S. Partner, s.r.o. 31670041  511,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021112 26.4.2021 Prečistenie kanalizácie na futbalovom štadióne TVK, a.s.   300,00 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 1/2021/ZZVB- OPSM 22.4.2021 zriadenie vecného bremena „Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ul. Nové... Ing. Ján Skovajsa   870,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2021/001/A/OFIS 22.4.2021 audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a overenie... N.M. - Audit spol. s r.o. 36307874  5 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021106 20.4.2021 Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 DAMITO s.r.o. 44148542  686,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021107 20.4.2021 Strava testovanie COVID-19 17.4.2021 Jiří hotový 41885481  602,28 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 5/2020/KZ-OPSM 20.4.2021 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti – pozemky a stavby uvedené v Čl. II... Revinvest, s.r.o. 46 324 127  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021104 19.4.2021 OP a OS VTZ plynového a tlakového zariadenia v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad... REGAS, s.r.o. 46350314  923,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021105 19.4.2021 rozvádzače RE pre objekt 6339 IZOTECH Group, spol. s r.o 36301311  9 830,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210073 15.4.2021 Notebook a tlačiateň Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  3 499,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210121 15.4.2021 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  25,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210106 15.4.2021 Revitalizácia vodovodnej šachty - Trenčianska ul. - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  187,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300210108 15.4.2021 Prečistenie kanalizácie - ZOS Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20211019 15.4.2021 Nákup obálok Sinova s.r.o. 36318086  846,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112 15.4.2021 Nákup kancelárskeho papiera Macko Peter - Ludoprint 11772450  996,68 EUR