Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019212 13.9.2019 Kontrola servis PS - NTK - MsÚ prístavba Vladimír Kopún 37025988  50,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/054/D/OFIS 11.9.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Slovenská aliancia ochrancov zvierat 42 254 850  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/055/D/OFIS 11.9.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... TK NOVÁ GENERÁCIA 42 145 741  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42019 11.9.2019 Osadenie lavičiek 16 ks - ulice v NMnV Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce 34489959  1 408,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019082 11.9.2019 Úprava hlasovacieho zariadenia - zasadaška MsZ A.S. Partner s.r.o. 31670041  220,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 101692016 11.9.2019 Zastavenie exekúcie - Andrej Kuzen JUDr. Ivona Babušková 36129895  72,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910392 11.9.2019 Pracovné oblečenie - MsP VEP s.r.o. 31566634  399,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 501900005 11.9.2019 Aktualizácia softvéru - TOSHIBA prízemie Euro Data Services s.r.o. 50996151  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800958 11.9.2019 Benzín 8/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  126,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 822019 11.9.2019 Revízie elektroinštalácie - Útulok MAREZ, s.r.o. 44635753  110,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019239 11.9.2019 Fond opráv -8/2019 - J. Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  114,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019238 11.9.2019 Výkon správy a zálohy za služby 8/2019 - J. Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  20,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 201930008 11.9.2019 Pohrebný obrad - p. Ľudmila Fabiánová Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  463,79 EUR 
Detail Faktúra 19010242 11.9.2019 Obstaranie systému určeného na elektronizáciu procesov zadávania verejn. obstarávania -... AR marketing s.r.o.   3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001241711 11.9.2019 Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  41,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 52019 11.9.2019 Vystúpenie Spolku DH Lieskované - Leto s hudbou 2019 Spolok Dychová hudba Lieskované 31826776  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8102019 11.9.2019 Personálny špeciál, jeseň 2019 - školenie - Ing. Lišková PragmasSys plus s.r.o. 47632470  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800959 11.9.2019 Benzín 8/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  64,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 11.9.2019 Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD Slovanet a.s. 35954612  402,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 19441 11.9.2019 Nájom nebytových priestorov- 3. štvrtok 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893111  110,16 EUR