Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019258 8.11.2019 Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v... MEDCARE, s.r.o. 36749176  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019259 8.11.2019 Školenie zamestnancom - vodičom používajúcich služobné vozidlo v zmysle zákona NR SR... JUMA Trenčán s.r.o. 36365289  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019260 8.11.2019 Odstránenie nedostatkov zistených počas tlakovej skúške požiarnych hadíc FIREX SLOVAKIA s.r.o. 36325155  513,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019261 8.11.2019 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov Komínsystém s.r.o. 34099301  191,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019255 4.11.2019 Výstavba oporného múra dl. 82 m, výšky 1m na ul. Banská TRIM s.r.o. 31597076  7 116,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019251 30.10.2019 odvodnenie parkoviska ul.Holubyho TRIM s.r.o. 31597076  5 186,35 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 12/2019/KZ-OPSM 30.10.2019 Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti – pozemku parcela registra C KN č. 3674/6... STROJSTAV spol. s r.o. 31573258  14 490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019249 29.10.2019 výškopis a polohopis ul.kpt Uhra Ing. Rastislav Mikláš 43114458  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019244 28.10.2019 ozvučenie kladenia vencov - ukončenie I.sv.vojny Ing. Ľubomír Madro 40270343  57,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019245 28.10.2019 spevácky zbor Cantabile - ukončenie I.sv.vojny - 28.10.2019 Cantabile - Miešaný spevácky zbor 36131431  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019246 28.10.2019 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  6 768,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019247 28.10.2019 Premietanie filmového diela - M.R.Štefánik dňa 25.10.2019 MEDIA FILM, s.r.o. 35958863  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019248 28.10.2019 Catering 25.10.2019 - MsKS DAILY - REST Štefánia Kukanová 33813680  508,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 13/2019/KZ- OPSM 24.10.2019 prevod vlastníckeho práva pozemkov s parcelnými číslami 3579/3, 3711/2 a 3537/3 Skákala J., Skákala P. a Lačeková E.   4 950,00 EUR 
Detail Zmluva - Dohoda 5/2019/I-OPSM 24.10.2019 dohoda urovnáva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam parcely: 3663/18, 3665/25, Skákala J., Skákala P. a Lačeková E.   4 950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019240 23.10.2019 Kaufland poukážky -70.roční jubilanti Kaufland SR , v.o.s. 35 790 164  4 440,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019241 23.10.2019 vecné bremeno Ing. Rastislav Mikláš 43114458  234,00 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 1/2019/msbp 23.10.2019 prevod vlastníctva bytu číslo 2. na 1. p. bytového domu súpisné č. 974, na ulici... Anna Hochmanová   6 094,06 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 35/2019/MsKS 22.10.2019 dodanie umeleckého vystúpenia pod názvom Oslava 101. výročia vzniku ČSR v MsKS Nové Mesto... HS PONK 03739597  800,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 9/2019/KZ-OPSM 18.10.2019 predaj bytu č. 8, na II.NP bytového domu súpisné číslo 332, vchod č. 18 na Ulici J. Weisseho... Martin Bobák a Marcela Bušková   79 490,00 EUR