Samospráva

Odmeňovanie poslancov MsZ

Odmeny poslancov za rok 2020 (hrubá mzda)
 Obdobie   I. Q     II. Q   III.Q   IV. Q   Celkom 
 Por.č.  Titul meno a priezvisko  (€)  (€)  (€)  (€)  (€)
 1  Ing. Iveta Antalová  702  702     1404
 2  Mgr. Peter Bača  702  234      936 - vzdal sa časti odmeny za II.Q
 3  MUDr. Matej Bielik  702  0      702 - vzdal sa odmeny za II.Q
 4  JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.  632  632      1264
 5  PhDr. Kvetoslava Hejbalová    702  702      1404
 6  Martin Kolesár  702  702      1404
 7  Ing. Daniel Kopunec  632  632      1264
 8  Mgr. Jaroslav Košťál  702  702      1404
 9  Bc. Ján Kudlík  702  702      1404
 10  Mgr. Tomáš Malec  702  632      1334
 11  Helena Mináriková  702  702      1404
 12  Viera Nemšáková  702  702      1404
 13  Miroslav Ostrenka  562  0      562
 14  Mgr. Ján Pavlíček  562  702      1264
 15  Ing. Eva Rúžičková  702  702      1404
 16  Ing. Milan Špánik  632  702      1334
 17  Tatiana Tinková  702  702      1404
 18  Ing. Tomáš Urminský  702  702      1404
 19  JUDr. Filip Vavrinčík  702  702      1404
 20  Bc. Miroslav Vidlička  702  702      1404
 21  Ing. Viera Vienerová  702  632      1334
 22  Mgr. Ján Vojtek  702  632      1334
 23  Ing. Mário Vyzváry  632  702      1334

 

 

Odmeny poslancov za rok 2019    
Obdobie   I. polrok komisie  I. polrok MsZ, MsR    III.Q    IV.Q    Celkom
 Titul meno a priezvisko  €  €  €  €  €
 Ing. Iveta Antalová  111  603  586  586  1886
 Mgr. Peter Bača  51  256  651  651  1609
 MUDr. Matej Bielik  120  313  586  586  1605
 JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.  17  341  586  586  1530
 PhDr. Kvetoslava Hejbalová    154  313  651  651  1769
 Martin Kolesár  86  313  651  651  1701
 Ing. Daniel Kopunec  111  586  651  586  1934
 Mgr. Jaroslav Košťál  137  330  651  651  1769
 Bc. Ján Kudlík  102  330  586  651  1669
 Mgr. Tomáš Malec  85  586  586  521  1778
 Helena Mináriková  172  341  651  651  1815
 Viera Nemšáková  146  313  651  651  1761
 Miroslav Ostrenka  111  313  521  521  1466
 Mgr. Ján Pavlíček  112  375  651  586  1724
 Ing. Eva Rúžičková  102  190  586  586  1464
 Ing. Milan Špánik  205  313  586  651  1755
 Tatiana Tinková  187  586  651  651  2075
 Ing. Tomáš Urminský  52  256  651  651  1610
 JUDr. Filip Vavrinčík  162  330  586  521  1599
 Bc. Miroslav Vidlička  136  256  434  651  1477
 Ing. Viera Vienerová  213  273  586  651  1723
 Mgr. Ján Vojtek  120  313  651  651  1735
 Ing. Mário Vyzváry  51  603  651  651  1956