O meste

Obyvateľstvo

Šatistické údaje o pohybe a počte obyvateľstva k 31.12.2022

Pohlavie Narodení Zomrelí Prisťahovalí Vysťahovalí Počet obyvateľov
k 31.12. 2022
Muži 88  127  159  176  9 777 
Ženy 89  142  165  186  10 342 
Spolu 177  269  324  362  19 264

 

Najpoužívanejšie mená narodených detí v roku 2022:

Filip 6x           Eliška 4x
Alex 4x   Natália 4x
Oliver 4x   Ema 3x
Jakub 3x   Nela 3x
Richard 3x   Agáta 3x
Tobias 3x      

Prehľad vývoja počtu obyvateľov

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 SODB 2011 SODB 2021
Obyvateľstvo spolu - počet 20 956 21 327 20 415 19 644
muži - počet 10 225 10 335 9 876 9 476
ženy - počet 10731 10 992 10 539 10 168

 

Bývajúce obyvateľstvo podľa národností

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 SODB 2011 SODB 2021
Slovenská % 96,23 95,07 90,48 91,88
Maďarská % 0,14 0,18 0,14 0,15
Rómska % 0,66 0,59 0,14 0,19
Rusínska % 0,03 0,01 0,01 0,02
Ukrajinská % 0,02 0,03 0,05 0,08
Česká % 2,34 1,73 1,27 1,29
Moravská % 0,35 0,13 0,22 0,04
Sliezská % 0,01 0,00 0,00 0,00
Nemecká % 0,02 0,06 0,03 0,06
Poľská % 0,03 0,02 0,04 0,05
Chorvátska %     0,02 0,05
Ruská %     0,02 0,04
Bulharská %     0,04 0,13
Vietnamská %       0,05
Srbská %       0,04
Židovská %       0,01
Rumunská %       0,01
Čínska %       0,05
Talianska %       0,03
Anglická %       0,01
Francúzska %       0,02
Iránska %       0,02
Kanadská %       0,01
Iná %     0,24 0,16
Nezistená %     7,29 5,53

 

Odkaz na výsledky - Ščítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

K stiahnutiu

Nastavenia cookies