Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18, byt č. 14 na Weisseho ul. - VII. kolo 06.04.2020 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18, byt č. 14 na Weisseho ul. - VII. kolo- 02.04.2020 - 113.39 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. - 2. kolo 06.04.2020 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. - 2. kolo - 2.4.2020 - 113.8 kB
Zápisnica zo 07. zasadnutia MsZ konaného dňa 25. februára 2020 03.04.2020
Oznámenie Mestského úradu - úradné hodiny 19.03.2020
Mimoriadne oznámenie 19.03.2020
Spoločný úrad samosprávy - oznam o obmedzenej prevádzke a zrušenie ústnych konaní spojených s miestnym zisťovaním 13.03.2020
Zoznam prerokovaných žiadostí a výška schválenej dotácie z rozpočtu mesta ku dňu 28.2.2020 12.03.2020 Prehľad pridelených dotácií ku dňu 28.02.2020 - 208.52 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18, byt č. 14 na Weisseho ul. - VII. kolo 12.03.2020 Vyhlásenie OVS - dom č.18 na Weisseho ul - 7. kolo - 349.66 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. - 2. kolo 12.03.2020 Vyhlásenie OVS -Dom záhradkárov II.kolo - 4.68 MB
Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou - Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom – vnútorné vybavenie 12.03.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Obytná zóna TRINITIS 12.03.2020 Rozhodnutie zisťovacieho konania - Obytná zóna TRINITIS - 199.88 kB
Novomestský jarmok 2020 – Podporujeme zdravé životné prostredie 12.03.2020
Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia 2020 11.03.2020
Oznámenie - Z dôvodu šírenia nového koronavírusu je od 10.3.2020 prevádzka Mestského úradu do odvolania v obmedzenom režime 10.03.2020
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 16.3.do 05.04.2020 - príkaz primátora mesta č. 1/2020 10.03.2020 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 16.3.do 05.04.2020 - príkaz primátora mesta č. 1/2020 - 194.19 kB
Prerušenie distribúcie elektriny 16.3.2020 Ulica Klčové a Ondreja Plachého 10.03.2020
AKTUALIZOVANÉ: Pokyny krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu 09.03.2020 AKTUALIZOVANÉ 10.3.2020 13:40: Pokyny krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu - 176.02 kB
Údržba ochranného pásma vedenia VN 231 Nové Mesto nad Váhom – Ivanovce 05.03.2020 Údržba ochranného pásma vedenia VN 231 Nové Mesto nad Váhom – Ivanovce 2002 - 490.96 kB
Údržba ochranného pásma vedenia VN 208 Nové Mesto nad Váhom – Čachtice 05.03.2020 Údržba ochranného pásma vedenia VN 208 Nové Mesto nad Váhom – Čachtice 2020 - 897.4 kB
Vybavenie petície - Zastavme výstavbu Obytnej zóny TRINITIS 03.03.2020 Vybavenie petície - Zastavme výstavbu Obytnej zóny TRINITIS - 243.43 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 05.03. 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 26.02.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.3.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 25.02.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 5.3.2020 Bzinská ulica 24.02.2020
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 2. kolo 21.02.2020 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 2. kolo - 65.53 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 - 2. kolo 21.02.2020 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 - 2. kolo - 65.57 kB