Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku a stavieb - Zelená voda - motorest, kemp - 2. kolo 08.07.2020 Vyhlásenie OVS - Zelená voda motorest, kemp - 2. kolo 8-7-2020 - 737.26 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku a stavieb - Zelená voda - motorest, kemp 08.07.2020 Výsledky OVS - Zelená voda - motorest, kemp 8-7-2020 - 108.04 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku - Zelená voda - plážovisko 08.07.2020 Výsledky OVS prenájom pozemku - Zelená voda plážovisko 8-7-2020 - 111.85 kB
Uznesenia z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 08.07.2020
Schválenie VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 08.07.2020 VZN 1-2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 142.75 kB
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 08.07.2020 Dodatok č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 318.18 kB
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 08.07.2020 Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 115.17 kB
Výsledky priameho prenájmu pozemku na ul. Banská 03.07.2020 Výsledky priameho prenájmu pozemku Banská - 3.7.2020 - 108.41 kB
Oznam: Evidencia obyvateľov bude fungovať v obmedzenom režime od 6.7.2020 do 10.7.2020 03.07.2020
„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – strategický dokument 02.07.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 8.7.2020 Ulica j. Haška 01.07.2020
Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. júla 2020 30.06.2020 Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. júla 2020 - 116.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kresťanské centrum - MsZ09-2020 22.06.2020 Zverejnenie zámeru mesta - osobitný zreteľ - Kresťanské centrum - MsZ09-2020 - 135.57 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Fi-meat - MsZ09-2020 22.06.2020 Zverejnenie zámeru mesta - osobitný zreteľ - Fi-meat - MsZ09-2020 - 132.5 kB
Návrh VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 22.06.2020 Návrh VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 173.03 kB
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 22.06.2020 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 233.73 kB
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 22.06.2020 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 678.58 kB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2019 - záverečný účet mesta 22.06.2020 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2019 - záverečný účet mesta - 3.87 MB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18, byt č. 14 na Weisseho ul. - VIII. kolo 18.06.2020 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18, byt č. 14 na Weisseho ul. - VIII. kolo - 349.76 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 24.06. 2020 17.06.2020
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku a stavieb - Zelená voda - motorest, kemp 17.06.2020 Vyhlásenie OVS - Zelená voda - motorest, kemp - 677.53 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku - Zelená voda - plážovisko 17.06.2020 Vyhlásenie OVS prenájom pozemku - Zelená voda - plážovisko - 621.8 kB
Pozvánka na stretnutie s obyvateľmi mesta - oboznámenie a prerokovanie investičného zámeru výstavby Obytnej zóny TRINITIS 12.06.2020
Zastavenie procesu Participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2020 12.06.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2020 Ulica Klčové, Ondreja Plachého 11.06.2020