Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh dodatku č. 4 k VZN 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 14.05.2021 Návrh dodatku č. 4 k VZN 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 181.65 kB
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 13.05.2021 14.05.2021
Schválenie VZN č. 2-2021 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 13.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 12.05.2021 13.05.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 11.05.2021 13.05.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 18.5.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ na Palkovičovej ulici - budova mestskej polície – 1. poschodie 12.05.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 18.5.2021 - 81.71 kB
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) | ŠÚ SR 12.05.2021 Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) | ŠÚ SR - 94.72 kB
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 11. mája 2021 12.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 11.05.2021 11.05.2021
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 5. kolo 10.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 07.05.2021 10.05.2021
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 06.05.2021 07.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 05.05.2021 07.05.2021
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 13.5.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 06.05.2021 Pozvanka KRB - 13.5.2021 - 166.61 kB
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 04.05.2021 05.05.2021
Pozvánka na 14. zasadnutie poslancov MsZ dňa 11. mája 2021 o 14.00 hod. 04.05.2021 Pozvánka 14.MsZ 2021 - 99.66 kB
Zápisnica zo 6. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021
Uznesenia zo 06. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2021 04.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 30.04.2021 03.05.2021
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - správca počítačovej siete MsÚ Nové Mesto nad Váhom 03.05.2021
Oznámenie Mestského úradu o obmedzení prevádzky v dňoch od 3.5.2021 do 29.5.2021 03.05.2021
Schválenie dodatku č. 4 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 30.04.2021 dodatok č. 4 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 113.93 kB
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 29.04.2021 30.04.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 28.04.2021 30.04.2021
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 27.04.2021 30.04.2021