Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Výsledky OVS - prenájom pozemkov a stavby – kontajnerovej zostavy v rekreačnom areáli Zelená voda 17.05.2022 Výsledky OVS - prenájom pozemkov a stavby – kontajnerovej zostavy v rekreačnom areáli Zelená voda - 111.06 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 24.5.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 17.05.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 24.5.2022 - 98.71 kB
Hlasovanie za Projekty participatívneho komunitného rozpočtu 2022 je spustené do 20.5.2022 09.05.2022
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 06.05.2022 Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 3. mája 2022 - 205.95 kB
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 05.05.2022 06.05.2022
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 04.05.2022 06.05.2022
Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 05.05.2022 Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022 - 113.27 kB
Výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľ/riaditeľka Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Výberové konanie na obsadenie miesta - náčelník/náčelníčka MESTSKEJ POLÍCIE Mesta Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Príslušník/príslušníčka Mestskej polície mesta Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Správca/kyňa počítačovej siete MsÚ Nové Mesto nad Váhom 05.05.2022
Oznam: Evidencia obyvateľstva bude od 09.05.2022 do 13.05.2022 pracovať v obmedzenom režime, z dôvodu čerpania dovolenky. 02.05.2022
Prerušenie dodávky elektrickej energie 4.-5.5.2022 02.05.2022
Uznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 2022 27.04.2022 Uznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 26. apríla 2022 - 112.22 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 05. mája 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 27.04.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 5.5.2022 - 236.92 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - dňa 4.5.2022 o 17.00 h (streda) v učebni č.21 na prvom poschodí MsKS 27.04.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 4.5.2022 - 116.9 kB
Pozvánka na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 3. mája 2022 o 14:00 hod. 26.04.2022 Pozvánka 21.MsZ 2022 - 99.15 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - dňa 28.04.2022 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 25.04.2022
Uznesenia z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 12. apríla 2022 22.04.2022 Uznesenia z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 12. apríla 2022 - 119.44 kB
Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. apríla 2022 21.04.2022 Pozvánka 12. mimoriadne MsZ 2022 - 115.78 kB
Vyhlásenie OVS - prenájom pozemku a kontajnerovej stavby - Zelená Voda 20.4.2022 20.04.2022 Vyhlásenie OVS - prenájom pozemku a kontajnerovej stavby - Zelená Voda 20.4.2022 - 250.28 kB
Verejné posudzovanie projektov Participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2022 sa uskutoční dňa 27.4.2022 o 15.00 hod. v zasadačke č.254 na MsÚ. 20.04.2022
Zverejnenie zámeru mesta - prípady hodné osobitného zreteľa - prenájom a prevod majetku - viacerí 19.4.2022 19.04.2022
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022 19.04.2022 Návrh - 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2022 - 548.21 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 19.04.2022 Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 180.16 kB