Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
„Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov – Silgan Metal Packaging Nove Mesto“ – Rozsah hodnotenia 26.09.2023 Rozsah hodnotenia Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov, Silgan Metal Packaging Nove Mesto - 981.12 kB
Schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023 26.09.2023 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 - 1.26 MB
Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ konaného 19.septembra.2023 26.09.2023 Uznesenia z 5. zasadnutia poslancov MsZ dňa 19.septembra.2023 - 235 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva mládeže a športu - 5.10.2023 o 14:00 hod v Základnej umeleckej škole J.Kréna, Štúrova ul.č.590/31 26.09.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie - OKTÓBER 26.09.2023
Pozvánka na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 19.9.2023 o 14:00 hod. 12.09.2023 Pozvánka 5. MsZ 2023 - 56.88 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie doprávného rozvoja mesta - 12.09.2023 o 13:15 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 11.09.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie 26.9.2023 11.09.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 14.09.2023 o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 11.09.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rekonštrukcia ČS PHM SHELL Nové Mesto nad Váhom 08.09.2023 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rekonštrukcia ČS PHM SHELL Nové Mesto nad Váhom - 321.73 kB
Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta" 08.09.2023 Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta - 162.49 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 14. septembra 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 06.09.2023
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.6.2023 04.09.2023 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.6.2023 - 1.95 MB
Návrh - 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 04.09.2023 Návrh - 4. zmena rozpočtu 2023 - 944.55 kB
Návrh VZN č. 2-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom 04.09.2023 Návrh VZN č. 2-2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom - 328.67 kB
Návrh VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte 04.09.2023 Návrh VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte - 327.29 kB
Návrh dodatku č.2 k VZN1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 04.09.2023 Návrh dodatku č.2 k VZN1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 145.19 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - odovzdanie stavebných objektov - TVK - 128.43 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod pozemkov - ELKOKLIMA - 135.36 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájomných zmlúv - pozemky ul. Čachtická 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie nájomných zmlúv - pozemky ul. Čachtická - 142.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nehnuteľností - TACH 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nehnuteľností - TACH - 141.3 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - OS ZZS SR 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - OS ZZS SR - 138.31 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Jumäs Trade 04.09.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Jumäs Trade - 139.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR 04.09.2023 zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predĺženie podnájmu nebytových priestorov - ÚPSVaR - 136.73 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 6.9.2023 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 25.08.2023
Nastavenia cookies