Samospráva

Kontakty

Adresa

ikona adresa

Spoločný úrad samosprávy

Hviezdoslavova 36

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

Úradné hodiny pre klientov:

pondelok 8.00 - 14.30

streda      8.00 - 15.30

v ostatných dňoch si treba návštevu dohodnúť s konkrétnym referentom, lebo môžu mať konania v teréne

30 min obedná prestávka v čase  medzi 11.15 - 12.15

Kontakty na zamestnancov

 

ÚTVAR

TELEFÓN

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

Ing. Jozef Trstenský
primátor Mesta Nové Mesto nad Váhom


032 7402 219
 

Prednosta


Ing. Ján Koreň
prednosta Spoločného úradu samosprávy
 

032 7745 811


0903 203 143

Sekretariát

 
Soňa Hrubá
personalistika a evidencia

032 7745 812
Miroslava Bulantová
ekonomika a mzdy 

032 7745 812
E-mail:
sus.nmnv@gmail.com

č. schránky el.podateľne:

 E0006405002 

Stavebný poriadok:

Ing. Ján Koreň
Častkovce

Ing. Alexandra Chovancová

referenka
obce: Považany, Potvorice, Brunovce, Horná Streda,  Očkov,   Modrová, Modrovka, Nová Lehota, Stará Lehota


032 7745 811

 

032 7745 833

Ing. Elena Trnková
referent
obce:  Nové Mesto nad Váhom - právnické osoby
Moravské Lieskové, 

032 7745 831

Ing. Vlasta Čechová
referent
obce:  Bošáca, Bzince p.J.,Dolné Srnie, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Haluzice, Trenčianske Bohuslavice, Višňové, Hrachovište, 


032 7745 813
Mgr. Lucia Fraňová
referent
obce: Kočovce,Lúka,  Hrádok, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom

032 7745 836
Ing. Gergely Milan
referent
Nové Mesto nad Váhom- fyzické osoby,obce,   Kálnica, Pobedim, Beckov

032 7745 810


 

Opatrovateľská služba: zabezpečuje sa prostredníctvom SUS n.o.

Lenka Janetzká
vedúca


032 7745 832

Štátny fond rozvoja bývania: 

Michaela Nedbalová
referent

032 7745 813

Školský úrad Považany: 

Mgr. Anna Šimanová 
metodička

032 7745 832
Soňa Hrubá
personalistika škôl

032 7745 812