Zverejňovanie

Tlačivá žiadostí a podaní

Referát sociálny a kultúry

K stiahnutiu

 

 

Daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje

Po novom sa už fyzické a právnické osoby nerozlišujú a pre všetkých slúži rovnaké tlačivo.

K stiahnutiu

   

   

Daň z nehnuteľnosti

K stiahnutiu

      

     

Samostatne hospodáriaci roľník

K stiahnutiu

 

 

Daň za psa

K stiahnutiu

        

    

Poplatok za komunálny odpad

VZN 1-2006 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K stiahnutiu

  

   

Životné prostredie

K stiahnutiu

 

  

Referát obchodu, bytový a cestovného ruchu

K stiahnutiu

  

  

Referát evidencie stavieb

 Určenie, zrušenie a zmena súpisného a orientačného čísla

K stiahnutiu

 Poplatok za rozvoj

K stiahnutiu

   

   

Referát účtovníctva

K stiahnutiu

Nastavenia cookies