Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

5.3.2020

ŽP-2515/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Jozef Kolesár, Nové Mesto nad Váhom


4.3.2020

ŽP-2505/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Juraj Betka, Nové Mesto nad Váhom


3.3.2020

ŽP-2498/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: TKMM s.r.o. Nové Mesto nad Váhom


3.3.2020

ŽP-2405/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom


19.2.2020

ŽP-751/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Spojená škola, J. Kollára 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom


19.2.2020

ŽP-2290/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


19.2.2020

ŽP-2291/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


19.2.2020

ŽP-2292/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


4.2.2020

ŽP-750/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Štefan Gaidoš a Barbora Gaidošová, Nové Mesto nad Váhom


3.2.2020

ŽP-511/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom