Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

17.9.2020

ŽP-4251/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Milan Tomašovič, Nové Mesto nad Váhom


10.9.2020

ŽP-4223/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Jana Nemcová Nové Mesto nad Váhom


7.9.2020

ŽP-3729/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: vlastníci bytového domu Brigádnická 973/14


27.8.2020

ŽP-3730/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


27.8.2020

ŽP-3731/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


25.8.2020

ŽP-3703/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.


25.8.2020

ŽP-3704/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: vlastníci bytov bytového domu Malinovského 1226/7 a 8


17.8.2020

ŽP-3648/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Tibor Michalík, Kočovce


9.7.2020

ŽP-3355/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: MUDr. Daniel Kraus, Čachtice


29.6.2020

ŽP-3274/2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Centrum pre deti a rodiny Myjava