Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanie v Základnej škole, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom

 

Základná škola, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom prijme do pracovného pomeru na obdobie od 23.8. 2013 do 30.6. 2014 učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanie- aprobácia F- Tchv alebo Informatika.

Pracovný úväzok 100 %.
 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo mailom na zsnalnmnv@gmail.com.
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 032/7461811.

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 12.7.2013 | Zobrazené: 270