Samospráva

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018


 

 

 

Viac informácií:  https://www.minv.sk/?volby-oso2018