Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07.11. 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 29.10.2019
Voľba poštou pre VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020 29.10.2019
Pozvánka na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 29. októbra 2019 22.10.2019
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Výrobný areál MANZ Slovakia s.r.o. – rozšírenie areálu 21.10.2019 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Výrobný areál MANZ Slovakia s.r.o. – rozšírenie areálu - 491.49 kB
Vybavenie petície - Zastavme hazard 21.10.2019 Vybavenie petície - Zastavme hazard - 201.7 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 17.10.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 17.10.2019
Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2000 o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda, územný plán zóny ZMENY A DOPLNKY Č.2 14.10.2019 Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2000 o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda, územný plán zóny ZMENY A DOPLNKY Č.2 - 278.72 kB
Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 14.10.2019 Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj - 700.64 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - FILDEM a Bóriková 14.10.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - FILDEM a Bóriková - MsZ05-2019 - 147.09 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REALSELECT 14.10.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REALSELECT - MsZ05-2019 - 139.88 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.10. 2019 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 09.10.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 8.10. 2019 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 01.10.2019
Zisťovacie konanie – Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov 26.09.2019
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 30.9.do 20.10.2019 - príkaz primátora mesta 5/2018 19.09.2019 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 30.9.do 20.10.2019 - príkaz primátora mesta 5/2018 - 198.7 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - viaceré stavby a pozemky na Železničnej ulici 12.09.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - stavby a pozemky na Železničnej ulici 12.9.2019 - 119.39 kB
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 11.09.2019 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.09.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 22. 9. 2019 Trenčianska ulica 09.09.2019
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - XXIV.kolo 04.09.2019 Výsledky OVS sklady na Žel. ulici - XXIV.kolo - 115.93 kB
Pozvánka na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. septembra 2019 03.09.2019
Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 27.08.2019 Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 - 511.45 kB
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 26.08.2019 Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 26.08.2019 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 - 2.43 MB