Zverejňovanie

OznamyOznamy
Názov Dátum
„Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov – Silgan Metal Packaging Nove Mesto“ – Rozsah hodnotenia 26.09.2023 Rozsah hodnotenia Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov, Silgan Metal Packaging Nove Mesto - 981.12 kB
Schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 2023 26.09.2023 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 - 1.26 MB
Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ konaného 19.septembra.2023 26.09.2023 Uznesenia z 5. zasadnutia poslancov MsZ dňa 19.septembra.2023 - 235 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie doprávného rozvoja mesta - 12.09.2023 o 13:15 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 11.09.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 14.09.2023 o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 11.09.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rekonštrukcia ČS PHM SHELL Nové Mesto nad Váhom 08.09.2023 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rekonštrukcia ČS PHM SHELL Nové Mesto nad Váhom - 321.73 kB
Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta" 08.09.2023 Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta - 162.49 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 14. septembra 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 06.09.2023
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.6.2023 04.09.2023 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.6.2023 - 1.95 MB
Návrh - 4. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 04.09.2023 Návrh - 4. zmena rozpočtu 2023 - 944.55 kB
Nastavenia cookies