Zverejňovanie

Oznamy

Názov Dátum
Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností 04.12.2019 Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností - 445.08 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 4. 12. 2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 02.12.2019
Zmena umiestnenia volebnej miestnosti pre volebný okrsok č. 11 29.11.2019
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020 27.11.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 3.12.2019 (utorok) o 14.00 hod. v čitárni Základnej školy, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom (IV.ZŠ) 26.11.2019
Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 20.11.2019 Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.7 MB
Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 20.11.2019 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 3.05 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2020 20.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2020 - 138.04 kB
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená voda 15.11.2019 Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená voda - 7.42 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 22.11.2019 (piatok) o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 15.11.2019