Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Pozvánka na stretnutie s obyvateľmi mesta - oboznámenie a prerokovanie investičného zámeru výstavby Obytnej zóny TRINITIS 12.06.2020
Zastavenie procesu Participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2020 12.06.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2020 Ulica Klčové, Ondreja Plachého 11.06.2020
Priamy prenájom pozemku na ul. Banská 10.06.2020 Priamy prenájom pozemku ul. Banská - 288.35 kB
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 4.06.2020 do 15.7.2020 - rozhodnutie za rok 2020 04.06.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 9.6. 2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 03.06.2020
Aktualizácia - Oznámenie Mestského úradu - úradné hodiny 01.06.2020
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 29.05.2020 dodatok č. 1 k VZN č. 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte - 145.04 kB
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach 29.05.2020 dodatok č. 2 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 183.89 kB
Schálenie dodatku č.1 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 29.05.2020 dodatok č.1 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 144.04 kB
Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) Bzince pod Javorinou - zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu 28.05.2020 ZaD 2-2020 UPN-O Bzince pod Javorinou - 78.5 kB
Schválenie Dodatku č. 5 k VZN 8/2018 -o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 28.05.2020
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 3. kolo 27.05.2020
Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev 27.05.2020 dodatok č. 5 k VZN č. 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev - 189.38 kB
Prerušenie distribúcie elektriny 9.6.2020 Ulica Klčové, Ondreja Plachého a Bzinská 27.05.2020
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom – zámer 25.05.2020 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Mesto nad Váhom – zámer - 423.44 kB
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu sídelného útvaru (ZaD č. 3 ÚPN-SÚ) Považany - zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu 25.05.2020 ZaD 3-2020 UPN-O Považany - 81.21 kB
Pozvánka na 8. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. mája 2020 20.05.2020
Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 15.05.2020
Návrh dodatku č. 1 k VZN 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 11.05.2020 Návrh dodatku č. 1 k VZN 5-2019 o participatívnom komunitnom rozpočte - 441.34 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev 11.05.2020 Návrh dodatku č. 5 k VZN 3-2008 ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev - 2.91 MB
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 11.05.2020 Návrh dodatku č.2 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach - 560.53 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 11.05.2020 Návrh dodatku č.1 k VZN č. 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 438.54 kB
Návrh dodatku č.5 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 11.05.2020 Návrh dodatku č.5 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - 258.53 kB
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 11.05.2020 Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 1.38 MB