Zverejňovanie

Oznamy - školstvoOznamy - školstvo
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva mládeže a športu - 5.10.2023 o 14:00 hod v Základnej umeleckej škole J.Kréna, Štúrova ul.č.590/31 26.09.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 21.3.2023 (utorok) o 14:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 15.03.2023
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 04.01.2022 Návrh Zmluvy o poskytnutí FP Kongregácii ŠSdND 2022 - 119.13 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 18.5.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ na Palkovičovej ulici - budova mestskej polície – 1. poschodie 12.05.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 18.5.2021 - 81.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 14.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 10.05.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanies aprobáciou matematika – chémia v Základnej škole, Tematínska ul. č. 2092 v Novom Meste nad Váhom 04.12.2015
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanie v Základnej škole, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom 12.07.2013
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavnej kuchárky do školskej jedálne v Základnej škole, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom 12.07.2013
Výberové konanie na vymenovanie zástupkyne riaditeľky Materskej školy 15.01.2013
Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2011 / 2012 11.01.2011
Nastavenia cookies