Zverejňovanie

Oznamy - školstvo

Oznamy - školstvo
Názov Dátum
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 04.01.2022 Návrh Zmluvy o poskytnutí FP Kongregácii ŠSdND 2022 - 119.13 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 18.5.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ na Palkovičovej ulici - budova mestskej polície – 1. poschodie 12.05.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 18.5.2021 - 81.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 14.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 10.05.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanies aprobáciou matematika – chémia v Základnej škole, Tematínska ul. č. 2092 v Novom Meste nad Váhom 04.12.2015
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanie v Základnej škole, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom 12.07.2013
Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavnej kuchárky do školskej jedálne v Základnej škole, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom 12.07.2013
Výberové konanie na vymenovanie zástupkyne riaditeľky Materskej školy 15.01.2013
Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2011 / 2012 11.01.2011
Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy 16.06.2010
Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom 20.04.2010
Nastavenia cookies