Zverejňovanie

Prípady hodné osobitného zreteľa

Prípady hodné osobitného zreteľa
Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - prípady hodné osobitného zreteľa - prenájom a prevod majetku - viacerí 19.4.2022 19.04.2022
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS n.o. 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS n.o. 11.2.2022 - 133.74 kB
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SÚS 11.2.2022 - 134.12 kB
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MDDr. Ondrejka 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MDDr. Ondrejka - 134.55 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - viacerí 11.2.2022 - 150.77 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukačka 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukačka - 133.5 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - AMONREA 11.2.2022 11.02.2022 Zverejnenie zámeru mesta - predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - AMONREA 11.2.2022 - 136.14 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta, zámenou medzi mestom a spoločnosťou SETALIA PARK, s. r. o. 30.12.2021 Zverejnenie zámeru mesta - SETALIA PARK, s. r. o - 155.9 kB
Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22.11.2021 22.11.2021 Zverejnenie zámeru mesta - predĺženie podnájomnej zmluvy - GL Servis 22-11-2021 - 139.1 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mikušík 11.10.2021 Zverejnenie zámeru mesta - Mikušík - MsZ17-2021 - 129.82 kB