Zverejňovanie

Návrh VZN

Návrh VZN
Názov Dátum
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 19.04.2022 Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 180.16 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3/2021 o určení školských obvodov a mieste a času zápisu 14.03.2022 Návrh dodatku č. 1 k VZN č.3_2021 o určení školských obvodov a mieste a času zápisu - 109.2 kB
Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 11.02.2022 návrh VZN č. 1_ 2022 o určení výšky FP na žiaka - 198.72 kB
Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 22.11.2021 Návrh dodatku č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 230.75 kB
Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 22.11.2021 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 154.62 kB
Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 22.11.2021 Návrh dodatku č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 173.96 kB
Návrh dodatku č. 10 k VZN č. 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 11.10.2021 Návrh dodatku č. 10 k VZN č. 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom - 746.61 kB
Návrh dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 10.06.2021 návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 136.44 kB
Návrh dodatku č. 4 k VZN 3/2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 14.05.2021 Návrh dodatku č. 4 k VZN 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 181.65 kB
Návrh VZN č. 2-2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 21.04.2021 Návrh VZN č. 2-2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 196.28 kB