Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Schválenie 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 27.02.2019 1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.49 MB
Schválenie VZN č. 1/2019 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku 27.02.2019
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.02.2019
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta - príkaz primátora mesta 3/2019 27.02.2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 26.02.2019
Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. februára 2019 20.02.2019
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 7 - 20.2.2019 o 17:00 hod. 13.02.2019
Návrh VZN č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku 11.02.2019 Návrh VZN č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku - 258.34 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.02.2019 Návrh dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 415.16 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Makara 11.02.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Makara - 192.48 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ÚPSV 11.02.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ÚPSV - 197.65 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekonita, Ben-akia 11.02.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekonita, Ben-akia - 201.62 kB
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 11.02.2019 Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.3 MB
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 25.01.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci strediska Miestne komunikácie 23.01.2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 15.01.2019
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 15.01.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 11.01.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - IV. kolo 11.01.2019
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 11. januára 2019 08.01.2019
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2018 15.12.2018
Oznam - štatistické zisťovanie RÚ 14.12.2018 Oznam - štatistické zisťovanie RÚ - 315.21 kB
Zápisnica z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.11.2018 11.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2018 05.12.2018
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - rodinný dom súpis. č. 54, na Ul. J. Gábriša 29.11.2018 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - rodinný dom súpis. č. 54, na Ul. J. Gábriša - 142.58 kB