Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.6.2018 29.06.2018
Schválenie VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 27.06.2018
Schválenie VZN č. 6/2018 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 27.06.2018
Schválenie dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.06.2018 Dodatok č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 373.14 kB
Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č.11 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom 22.06.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 3. 7.10.2018 ulica SNP 22.06.2018
Pozvánka na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. júna 2018 20.06.2018
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a Tehelná v Novom Meste nad Váhom 15.06.2018 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811 o rozlohe 49,09 m2 v Novom Meste nad Váhom - 80.23 kB
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.11 Územného plánu sídelného útvaru ( ZaD č.11 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom 14.06.2018
Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.06.2018 Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 21. MsZ 2018 - bod č.9 - 411.41 kB
Návrh VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 11.06.2018 Návrh VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 - 21. MsZ 2018 - bod č.8 - 202.12 kB
Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 11.06.2018 Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku - 21. MsZ 2018 - bod č.6 - 168.74 kB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2017 - záverečný účet mesta 11.06.2018 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2017 - záverečný účet mesta - 21. MsZ 2018 - bod č.5 - 4.43 MB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 06.06.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - II. kolo 30.05.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.mája 2018 28.05.2018
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 16.05.2018
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.5.2018 15.05.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 24.5.2018 - viacero ulíc 15.05.2018
Zápisnica z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.4.2018 11.05.2018
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. 09.05.2018
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a Tehelná v Novom Meste nad Váhom 09.05.2018
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. mája 2018 07.05.2018
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 03.05.2018
Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.4.2018 02.05.2018