Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Scválenie VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 21.11.2018
Schválenie programového rozpočtu mesta na rok 2019 21.11.2018 Programový rozpočet mesta na rok 2019 - 3.35 MB
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 21.11.2018 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018 - 1.56 MB
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 21.11.2018 Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - 21.11.2018 - 144.8 kB
Pozvánka na 23. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20. novembra 2018 14.11.2018
Návrh VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 05.11.2018 Návrh VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 646.9 kB
Návrh VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 05.11.2018 Návrh VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 192.27 kB
Návrh - Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 05.11.2018 Návrh - Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 - 1.86 MB
Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2019 05.11.2018 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 3.35 MB
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 02.11.2018 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018 - 1.56 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Homolová, Vyzváry, Englerová 02.11.2018 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Homolová, Vyzváry, Englerová - 198.15 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gevis,TFM 02.11.2018 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gevis,TFM - 196.4 kB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2019 02.11.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2019 - 173.63 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 6.11.2018 viacero ulíc 29.10.2018
Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a orezanie stromov a iných porastov 23.10.2018 Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a orezanie stromov a iných porastov - 415.98 kB
Výzva na zaplatenie nedoplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 17.10.2018
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 2 - 18.10.2018 o 17:00 hod. 15.10.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - rodinný dom súpis. č. 54, na Ul. J. Gábriša 03.10.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - III. kolo 03.10.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 03.10.2018
Zápisnica z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.9.2018 03.10.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 8.10.2018 Viacero ulíc 28.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom 25.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Nové Mesto nad Váhom 25.09.2018
Hlasovania z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.09.2018 24.09.2018