Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR - 163.72 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kukan 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kukan - 174.71 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Hochmannová 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Hochmannová - 170.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekon-pro security 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekon-pro security - 179.37 kB
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 03.06.2019 Návrh dodatku č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 150.7 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 03.06.2019 Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 134.98 kB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018 - záverečný účet mesta 03.06.2019 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018 - záverečný účet mesta - 4.14 MB
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 03.06.2019 Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.29 MB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 29.05.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 11.,10. - 6. 2019 viacero ulíc 27.05.2019
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 v Novom Meste nad Váhom 24.05.2019
Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 22.05.2019
Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ - 20.5.2019 21.05.2019 Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ NMnV - 20.5.2019 - 350.63 kB
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 4 20.05.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 14.05.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - V. kolo 14.05.2019
Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom“ – zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 13.05.2019
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 3 10.05.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 - 592.21 kB
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.4.2019 10.05.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 14.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 10.05.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 17.,20.,21.,22. máj 2019 - viacero ulíc 07.05.2019
Oznámenie spôsobu, termínu a pravidiel verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 02.05.2019
Schválenie VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 02.05.2019 VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 198.79 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 14,15,16. máj 2019 - viacero ulíc 02.05.2019