Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 29.04.2019 do 31.05.2019 - rozhodnutie za rok 2019 29.04.2019 Zoznam adresátov písomností - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 29.04.2019 do 31.05.2019 - rozhodnutie za rok 2019 - 341.93 kB
Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 29.04.2019
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. Hurbanovej 772 (Považan – bar, suterén) - 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu Hurbanova 772 (Považan – bar, suterén) - 24.4.2019 - 65.04 kB
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. 1. mája 314 - 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. 1. mája 314 - 24.4.2019 - 66.11 kB
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. M. R. Štefánika 811 (Dom služieb) 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Ul. M. R. Štefánika 811 (Dom služieb) - 24.4.2019 - 65.37 kB
Výsledky priameho prenájmu pozemku parc. č. 2449-3 - 15m2 na Železničnej ul. 24.4.2019 24.04.2019 Výsledky priameho prenájmu pozemku parc. č. 2449-3 - 15m2 na Železničnej ul. 24.4.2019 - 65.12 kB
Zverejnenie priemerných bežných výdavkov sociálnych zariadení mesta v štruktúre podľa EON za rok 2018 24.04.2019
Pozvánka na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 30. apríla 2019 24.04.2019
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ADATEX s.r.o 12.04.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ADATEX s.r.o - 195.06 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Straka 12.04.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Straka - 190.75 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAIT 12.04.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAIT - 196.89 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Habdák 12.04.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Habdák - 191.41 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Bublavý 12.04.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Bublavý - 190.95 kB
Návrh VZN č. 2/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 12.04.2019 Návrh VZN č. 2/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 287.85 kB
Oznámenie nástupu náhradníka na výkon poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č.5 11.04.2019 Oznámenie nástupu náhradníka na výkon poslaneckého mandátu vo volebnom obvode č.5 - 474.39 kB
Obytná zóna TRINITIS - zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 11.04.2019
Základná škola , Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou, prípadne informatikou 11.04.2019
ZaD č.1 UPN-O Čachtice - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu 09.04.2019
Priamy prenájom pozemku parc. č. 2449/3 - 15m2 na Železničnej ul. 19.03.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 2., 4., 8. - Apríl. 2019 - viacero ulíc 19.03.2019
Ochrana lesov pred požiarmi 15.03.2019 Usmernenie pre obce 2019 - Ochrana lesov pred požiarmi - 296.82 kB
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 08.03.2019 Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - 144.7 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - IV. kolo 08.03.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - IV. kolo - 142.78 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 05.03.2019 Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 - 214.41 kB
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a 1. mája v Novom Meste nad Váhom 01.03.2019