Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.09.2018 24.09.2018
Schválenie dodatku č.9 k VZN č.1/1998 O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 21.09.2018 Dodatok č. 9 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom - 261.79 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 1.10.do 21.10.2018 - príkaz primátora mesta 4/2018 19.09.2018 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 1.10.do 21.10.2018 - príkaz primátora mesta 4/2018 - 218.74 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 26. 9. 2018 Loka Hora Veselá 17.09.2018
Pozvánka na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. septembra 2018 11.09.2018
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.09.2018
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 10.09.2018 Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - 10.9.2018 - 80.62 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 20.9.2018 - viacero ulíc 10.09.2018
Podanie kandidátnej listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - termín do 11.9.2018 07.09.2018 Podanie kandidátnej listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - termín do 11.9.2018 - 112.15 kB
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 13.08.2018 04.09.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 13.08.2018 - 619.9 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Igor Zelenay, Jumäs Trade s.r.o. 03.09.2018 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Igor Zelenay, Jumäs Trade s.r.o. - 196.5 kB
Návrh dodatku č.9 k VZN č.1-1998 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 03.09.2018
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 03.09.2018 2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018 - 1.67 MB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018 03.09.2018 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018 - 3.21 MB
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 30.07.2018 15.08.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 30.07.2018 - 616.37 kB
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.8.2018 15.08.2018 Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.augusta 2018 - 250.77 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 21.8.2018 Čachtická ulica 13.08.2018
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. augusta 2018 06.08.2018
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 16.07.2018 06.08.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 16.07.2018 - 616.01 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 8.8.2018 viacero ulíc 30.07.2018
Zmeny a doplnky č.11 ÚPN-SÚ NMnV - Rozhodnutie o strategickom dokumente_informovanie verejnost 26.07.2018
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 02.07.2018 18.07.2018 Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 02.07.2018 - 500.95 kB
Zápisnica z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.6.2018 18.07.2018
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - II. kolo 17.07.2018 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - II. kolo - 152.79 kB
Hlasovania z 21. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.júna 2018 29.06.2018