Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ Trinitis - MsZ07-2020 10.02.2020 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OZ Trinitis - MsZ07-2020 - 156 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Bokor a Krchnavý - MsZ07-2020 10.02.2020 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Bokor a Krchnavý - MsZ07-2020 - 143.38 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 12.02. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 07.02.2020
Západoslovenská distribučná a.s. – údržba ochranného pásma vedenia VN – výzva 05.02.2020 Západoslovenská distribučná a.s. – údržba ochranného pásma vedenia VN – výzva - 694.19 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 06.02. 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 28.01.2020
Uznesenia z 02. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 27.01.2020
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 - 2. kolo 24.01.2020
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 2. kolo 24.01.2020
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – stavba so súpisným č. 7 na Námestí slobody (Papierníctvo) 24.01.2020 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – stavba so súpisným č. 7 na Námestí slobody (Papierníctvo) - 111.07 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. 24.01.2020 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. - 113.8 kB
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – ALMI-EKO, s.r.o. 23.01.2020 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – ALMI-EKO, s.r.o. - 372.4 kB
Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 24. januára 2020 21.01.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 22.1.2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 20.01.2020
Zápisnica zo 06. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 10.01.2020
Uznesenia zo 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 16.12.2019
Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach 12.12.2019 Dodatok č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach - 195.44 kB
Schválenie Programového rozpočtu mesta na rok 2020 12.12.2019 -
Schválenie 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 12.12.2019 4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.7 MB
Schválenie VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 12.12.2019
Schválenie Dodatoku č. 6 k VZN 1-2011o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 12.12.2019 Dodatok č. 6 k VZN 1-2011 - 163.06 kB
Schválenie VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom 12.12.2019
Schválenie Dodatoku č. 6 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2019 Dodatok č. 6 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 130.94 kB
Schválenie Dodatoku č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 12.12.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach - 169.53 kB
Schálenie Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.12.2019 Dodatok č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 210.83 kB
„Výrobný závod MANZ Slovakia s.r.o. – rozšírenie areálu“ – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. 10.12.2019