Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Výrobná hala 4 – Extension 10.12.2019 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Výrobná hala 4 – Extension - 450.97 kB
Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností 04.12.2019 Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností - 445.08 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov Námestie slobody 2/2 03.12.2019 Výsledky OVS Námestie slobody 2-2 - 115.94 kB
Pozvánka na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2019 03.12.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 4. 12. 2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 02.12.2019
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 29.11.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 - 65.61 kB
Zmena umiestnenia volebnej miestnosti pre volebný okrsok č. 11 29.11.2019
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020 27.11.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 3.12.2019 (utorok) o 14.00 hod. v čitárni Základnej školy, Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom (IV.ZŠ) 26.11.2019
Prerušenie distribúcie elektriny 3. 5. a 9. 12.2019 viacero ulíc 25.11.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – Dom záhradkárov súpis. č. 2078 na Jánošíkovej ul. 21.11.2019
Vyhlásenie Obchodne verejnej súťaže - na odpredaj nehnuteľností – stavba so súpisným č. 7 na Námestí slobody (Papierníctvo) 21.11.2019
Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 20.11.2019 Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.7 MB
Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 20.11.2019 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 3.05 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2020 20.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2020 - 138.06 kB
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach 20.11.2019 Návrh Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach - 255.6 kB
Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 20.11.2019 Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 248.08 kB
Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20.11.2019 Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 206.18 kB
Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 20.11.2019 Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta - 229.87 kB
Návrh VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 20.11.2019 Návrh VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte - 482.1 kB
Návrh VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom 17.11.2019 Návrh VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 171.96 kB
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená voda 15.11.2019 Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená voda - 7.42 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 22.11.2019 (piatok) o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 15.11.2019
Schválenie VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 04.11.2019
Schválenie Dodatku č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2000 o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom-Zelená voda, územný plán zóny Zmeny a doplnky č.2 30.10.2019