Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia - zrušenéVšeobecne záväzné nariadenia - zrušené
Názov Dátum
VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené 13.12.2017
VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 25.04.2017
VZN č. 3/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 25.04.2017
VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 25.04.2017
VZN č. 6/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy - zrušené 26.10.2016
VZN č. 4/2016 - o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené 26.10.2016
VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom - Zrušené 28.06.2016
VZN č. 2/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 28.04.2016
VZN č. 1/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 28.04.2016
VZN č. 3/2015 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrusené 15.04.2015
Nastavenia cookies