Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 02.10.2023 dodatok č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka - 84.17 kB
VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 29.09.2023 VZN č.2-2023 o dotáciach z rozpočtu mesta - 327.05 kB
VZN č. 1/2023 o participatívnom komunitnom rozpočte 29.09.2023 VZN č. 1-2023 o participatívnom komunitnom rozpočte - 320.36 kB
Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 30.06.2023 Dodatok č.1 k VZN č. 2-2012_o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - 191.61 kB
Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy 28.04.2023 Dodatok č. 6 k VZN č. 3-2018 - trhový poriadok pre príležitostné trhy - 150.24 kB
Dodatok č.11 VZN mesta č. 1/98 aktualizácia č.13 ÚPN SÚ 28.04.2023 Dodatok č.11 VZN mesta č. 1-98_ZaD13 - 431.07 kB
Dodatok č.8 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02.01.2023 dodatok č. 8 k VZN-1-2006 TKO_DS - 133.26 kB
Dodatok č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb 19.12.2022 Dodatok č.8 k VZN č. 1-2011 - o poskytovaní sociálnych služieb - 192.3 kB
Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 19.12.2022 Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2021 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom - 235.2 kB
Dodatok č. 1 k VZN 1/2022 o určení finančného príspevku 23.11.2022 dodatok č.1 k VZN č. 1-2022 - o určení výšky FP - 143.32 kB
Nastavenia cookies