Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Prerušenie distribúcie elektriny - 29.11.2017 Banská a Priemyselná ulica 20.11.2017
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 2 - 16.11.2017 o 17:00 hod. 13.11.2017
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 4 - 15.11.2017 o 17:00 hod. 13.11.2017
Odpoveď na petíciu podanú spoločnosťou Live your, s.r.o. - Petícia za zmenu času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 07.11.2017
Uznesenia zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.10.2017 03.11.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 10.11.2017 Banská a Priemyselná ulica 03.11.2017
Pozvánka na 17. zasadnutie poslancov MsZ dňa 31. októbra 2017 24.10.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Englerová 16.10.2017
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SAFE SYSTEMS 16.10.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 18.10.2017 - viacero ulíc 16.10.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.Odborárska č.10 11.10.2017
Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy elokované pracovisko MŠ Ul.J.Kollára č.4 11.10.2017
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 06.10.2017
Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.9.2017 02.10.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 2. a 3.10.2017 - viacero ulíc 29.09.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 29.09.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja 25.09.2017
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 2.10.do 22.10.2017 - príkaz primátora mesta 3/2017 21.09.2017
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: Zariadenie na zber odpadov – SCARP-MARKET 19.09.2017
Uznesenia zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.9.2017 18.09.2017
Schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 14.09.2017
Schválenie Dodatku č.2 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 14.09.2017
Schválenie Dodatku č. 8 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 14.09.2017
Pošta Nové Mesto nad Váhom 3(TESCO) – oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť 08.09.2017
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017 06.09.2017