Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh VZN č. 3/2017 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok 10.04.2017
Návrh VZN č. 2/2017 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta 10.04.2017
Návrh VZN č. 1/2017 o užívaní verejných priestranstiev mesta 10.04.2017
Návrh dodatku č.3 k VZN č. 2/2008 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 10.04.2017
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom 10.04.2017
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 10.04.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 3 podnájomcovia 10.04.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - KURIANM 10.04.2017
Zverejnenie zámeru mesta - návrh na zmenu podmienok v NZ - Kriško 10.04.2017
Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.2.2017 22.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 29. a 31.3.2017 - viacero ulíc 20.03.2017
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 15.03.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 08.03.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 08.03.2017
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 13.3.do 2.4.2017 - príkaz primátora mesta 1/2017 07.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 20. a 21.3.2017 - viacero ulíc 07.03.2017
Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.2.2017 06.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 7.3.2017 - Bzinská, Veselá hora 02.03.2017
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutoční na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017 22.02.2017
Pozvánka na 13. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. februára 2017 21.02.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 23.-27.2.2017 - viacero ulíc 13.02.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 8 podnájomcov 13.02.2017
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Horné Bzince 08.02.2017
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 01.02.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 26.01.2017