Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2019 05.11.2018 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 3.35 MB
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 02.11.2018 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018 - 1.56 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Homolová, Vyzváry, Englerová 02.11.2018 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Homolová, Vyzváry, Englerová - 198.15 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gevis,TFM 02.11.2018 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Gevis,TFM - 196.4 kB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2019 02.11.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2019 - 173.63 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 6.11.2018 viacero ulíc 29.10.2018
Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a orezanie stromov a iných porastov 23.10.2018 Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a orezanie stromov a iných porastov - 415.98 kB
Výzva na zaplatenie nedoplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 17.10.2018
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 2 - 18.10.2018 o 17:00 hod. 15.10.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - rodinný dom súpis. č. 54, na Ul. J. Gábriša 03.10.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - III. kolo 03.10.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 03.10.2018
Zápisnica z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.9.2018 03.10.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 8.10.2018 Viacero ulíc 28.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom 25.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Nové Mesto nad Váhom 25.09.2018
Hlasovania z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.09.2018 24.09.2018
Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ konaného dňa 18.09.2018 24.09.2018
Schválenie dodatku č.9 k VZN č.1/1998 O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 21.09.2018 Dodatok č. 9 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom - 261.79 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 1.10.do 21.10.2018 - príkaz primátora mesta 4/2018 19.09.2018 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 1.10.do 21.10.2018 - príkaz primátora mesta 4/2018 - 218.74 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 26. 9. 2018 Loka Hora Veselá 17.09.2018
Pozvánka na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. septembra 2018 11.09.2018
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.09.2018
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 10.09.2018 Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - 10.9.2018 - 80.62 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 20.9.2018 - viacero ulíc 10.09.2018