Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecézna charita v Trnave - 19.MsZ 2018 15.02.2018
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Materská škola - 19.MsZ 2018 15.02.2018
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovenský skauting - 19.MsZ 2018 15.02.2018
Živé Ekomuzeum 15.02.2018
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 14.02.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 02.02.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 2. 2.2018 - viacero ulíc 23.01.2018
Zápisnica z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.12.2017 15.01.2018
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.12.2017 15.12.2017
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 3/2008 O určovaní názvov nových ulíc 15.12.2017
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 15.12.2017
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2017 13.12.2017
Schválenie Programového rozpočtu mesta na rok 2018 13.12.2017
Schválenie VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 13.12.2017
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 13.12.2017
Pozvánka na 18. zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. decembra 2017 06.12.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 11.12.2017 SNP ulica 04.12.2017
Ďalšie osvetlené priechody 01.12.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 29.11.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecézna charita v Trnave 27.11.2017
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RDA, s.r.o. 27.11.2017
Zverejnenie zámeru mesta - predĺžiť nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Leitner Slovensko s.r.o. 27.11.2017
Návrh VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 27.11.2017
Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 27.11.2017
Návrh VZN č. 10/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 27.11.2017