Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Schválenie VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 26.04.2018
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - nadzemná oceľová konštrukcia Ul. Klčové 20.04.2018
Pozvánka na 20. zasadnutie poslancov MsZ dňa 24. apríla 2018 18.04.2018
Návrh VZN č. 5/2018 o zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom 09.04.2018
Návrh VZN č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území 09.04.2018
Návrh VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 06.04.2018
Návrh VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 05.04.2018
Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2011 - ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v Novom Meste nad Váhom 05.04.2018
Návrh dodatku č.2 k VZN č.6/2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 05.04.2018
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 05.04.2018
Zápisnica z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.3.2018 05.04.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 11.4.2018 - viacero ulíc 05.04.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 27.03.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. 22.03.2018
Verejná vyhláška o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.11 ÚPN–SÚ - Nové Mesto nad Váhom 19.03.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - nadzemná oceľová konštrukcia Ul. Klčové 16.03.2018
Prevyhlásenie Chráneného stromu Gaštan nad vápenkou 15.03.2018
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 13.03.2018
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 09.03.2018
Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.3.2018 09.03.2018
Schválenie VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 07.03.2018
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 12.3.do 31.3.2018 - príkaz primátora mesta 2/2018 05.03.2018
Pozvánka na 19. zasadnutie poslancov MsZ dňa 6. marca 2018 27.02.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 9.3. 2018 Mnešická a Tehelná ulica 16.02.2018
Návrh VZN č.1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 19. MsZ 2018 15.02.2018