Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 25.01.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci strediska Miestne komunikácie 23.01.2019
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 15.01.2019
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2018 15.01.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 11.01.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - IV. kolo 11.01.2019
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 11. januára 2019 08.01.2019
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2018 15.12.2018
Oznam - štatistické zisťovanie RÚ 14.12.2018 Oznam - štatistické zisťovanie RÚ - 315.21 kB
Zápisnica z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.11.2018 11.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2018 05.12.2018
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - rodinný dom súpis. č. 54, na Ul. J. Gábriša 29.11.2018 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - rodinný dom súpis. č. 54, na Ul. J. Gábriša - 142.58 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - III. kolo 29.11.2018 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - III. kolo - 145.13 kB
Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.11.2018 22.11.2018
Vybavenie petície podanej proti zmene územného plánu v rozsahu bývalého vojenského kúpaliska 22.11.2018 Vybavenie petície podanej proti zmene územného plánu v rozsahu bývalého vojenského kúpaliska - 312.69 kB
Schválenie - Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 21.11.2018
Schválenie VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 21.11.2018
Scválenie VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 21.11.2018
Schválenie programového rozpočtu mesta na rok 2019 21.11.2018 Programový rozpočet mesta na rok 2019 - 3.35 MB
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018 21.11.2018 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2018 - 1.56 MB
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 21.11.2018 Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - 21.11.2018 - 144.8 kB
Pozvánka na 23. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20. novembra 2018 14.11.2018
Návrh VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 05.11.2018 Návrh VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 646.9 kB
Návrh VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 05.11.2018 Návrh VZN č. 9/2018 o oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 192.27 kB
Návrh - Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 05.11.2018 Návrh - Program odpadového hospodárstva Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2020 - 1.86 MB