Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
20. zasadnutie MsZ zo dňa 24. apríla 2018 05.04.2018
Zápisnica č.3/2018/KOŽP - 01.03.2018 05.04.2018 Zápisnica č.3/2018/KOŽP - 01.03.2018 - 216.21 kB
Zápisnica z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.marca 2018 05.04.2018
Hlasovania z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.marca 2018 04.04.2018
Zápisnica č.2/2018/KKSV - 27.03.2018 03.04.2018 Zápisnica č.2/2018/KKSV - 27.03.2018.pdf - 289.53 kB
Zápisnica č.2/2018/KSON - 08.03.2018 14.03.2018
Správa o činnosti Výborov mestských častí za rok 2017 14.03.2018
Hodnotenie činností komisií MsZ v roku 2017 14.03.2018 Hodnotenie činností komisií MsZ v roku 2017 - 352.02 kB
Zápisnica č.2/2018/KŠMŠ - 8.3.2018 13.03.2018 Zápisnica č.2/2018/KŠMŠ - 8.3.2018 - 166.89 kB
Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.marca 2018 09.03.2018
VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 07.03.2018
Novomestský spravodajca 02-2018 07.03.2018
Zápisnica č.1/2018/KSON - 28.02.2018 05.03.2018
Zápisnica č.1/2018/KFSM - 14.02.2018 16.02.2018 Zápisnica č.1/2018/KFSM - 14.02.2018 - 221.48 kB
19. zasadnutie MsZ zo dňa 6. marca 2018 15.02.2018
Zápisnica č.1/2018/KVRM - 30.1.2018 14.02.2018 Zápisnica č.1/2018/KVRM - 30.1.2018 - 151.11 kB
Zápisnica č.2/2018/KOŽP - 01.02.2018 14.02.2018 Zápisnica č.2/2018/KOŽP - 01.02.2018.pdf - 183.98 kB
Materiály k prerokovaniu na 19. zasadnutie MsZ konané dňa 6. marca 2018 12.02.2018
Zápisnica č.1/2018/KKSV - 30.1.2018 07.02.2018 Zápisnica č.1/2018/KKSV - 30.1.2018.pdf - 319.62 kB
Zápisnica č.1/2018/KOŽP - 25.01.2018 05.02.2018 Zápisnica č.1/2018/KOŽP - 25.01.2018.pdf - 256.78 kB