Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 28.1.2020 31.01.2020 Zápisnica č.1-2020-KŠMŠ - 28.1.2020 - 215.7 kB
Zápisnica č.9-2019-KRB - 12.12.2019 31.01.2020 Zápisnica č.9-2019-KRB - 12.12.2019 - 160.58 kB
Novomestský spravodajca 01-2020 31.01.2020 Novomestský spravodajca 01-2020 - 3.59 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 06.02. 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 28.01.2020 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 06.02.2020 - 143.4 kB
Zápisnica č.1-2020-KSZ - 21.01.2020 27.01.2020 Zápisnica č.1-2020-KSZ - 21.01.2020 - 146.84 kB
Zápisnica č.1-2020 -KKaSV - 22.1.2020 27.01.2020 Zápisnica č.1-2020 -KKaSV - 22.1.2020 - 119.34 kB
Uznesenia z 02. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 27.01.2020 Uznesenia z 02. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 24. januára 2020 - 160.79 kB
2. mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 24. januára 2020 24.01.2020
Zápisnica č.2019/02/MČ2 - 25.11.2019 24.01.2020 Zápisnica č.2019-01-MČ2 - 25.11.2019 - 366 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - stretnutie sa uskutoční 22.1.2019 o 17.00 h (streda) v klubovni Mestského kultúrneho strediska. 20.01.2020 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 22.1.2020 - 101.02 kB
Novomestský spravodajca 12-2019 17.01.2020 Novomestský spravodajca 12-2019 - 2.55 MB
Zápisnica zo 06. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 10.01.2020 Zápisnica zo 06. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 - 381.38 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ5 - 6.12.2019 18.12.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ5 - 6.12.2019 - 284.38 kB
Uznesenia zo 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 16.12.2019 Uznesenia z 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 - 165.85 kB
Hlasovania zo 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 13.12.2019 Hlasovania z 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. decembra 2019 - 280.63 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ6 - 28.11.2019 13.12.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ6 - 28.11.2019 - 8.5 MB
Dodatok č. 6 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 12.12.2019 Dodatok č. 6 k VZN 1-2011 - 163.06 kB
VZN č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte 12.12.2019
VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom 12.12.2019 VZN č. 4/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 133.9 kB
Dodatok č. 6 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2019 Dodatok č. 6 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 130.94 kB