Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 02.05.2019 VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste - 198.79 kB
Štatút mesta 2019 30.04.2019 Štatút mesta Nové Mesto nad Váhom platný od 30.4.2019 - 655.89 kB
Zápisnica č.4/2019/KBVP - 16.4.2019 29.04.2019 Zápisnica č.4/2019/KBVP - 16.4.2019 - 141.23 kB
Zápisnica č.3/2019-KOŽP - 04.04.2019 24.04.2019 Zápisnica č.3-2019-KOŽP - 04.04.2019 - 199.54 kB
Zápisnica č.2/2019/KFSM - 10.04.2019 17.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KFSM - 10.04.2019 - 237.98 kB
Zápisnica č.2-2019-KDRM -12.3.2019 15.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KDRM -12.3.2019 - 113.39 kB
Materiály k prerokovaniu na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 30. apríla 2019 12.04.2019
2. zasadnutie MsZ zo dňa 30. apríla 2019 12.04.2019
Zápisnica č.2-2019-KRB - 14.03.2019 09.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KRB - 14.03.2019 - 190 kB
Novomestský spravodajca 03-2019 04.04.2019 Novomestský spravodajca 03-2019 - 1.76 MB
Zápisnica č.2-2019-KVRM - 21.02.2019 02.04.2019 Zápisnica č.2-2019-KVRM - 21.02.2019 - 171.96 kB
Zápisnica č.2/2019/KOŽP - 07.03.2019 27.03.2019 Zápisnica č.2-2019-KOŽP - 07.03.2019 - 194.8 kB
Zápisnica č.1-2019-KVRM - 5.2.2019 27.03.2019 Zápisnica č.1-2019-KVRM - 5.2.2019 - 181.21 kB
Zápisnica č.3-2019-KSZ - 19.03.2019 26.03.2019 Zápisnica č.3-2019-KSZ - 19.03.2019 - 470.95 kB
Zápisnica č.2/2019/KŠMŠ - 19.3.2019 22.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KŠMŠ - 19.3.2019 - 280.34 kB
Zápisnica č.2/2019/KKSV - 13.2.2019 22.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KKSV - 13.2.2019 - 150.24 kB
Zápisnica z 01. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. februára 2019 18.03.2019 Zápisnica z 01. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. februára 2019 - 308.75 kB
Zápisnica č.2/2019/KSZ - 25.02.2019 14.03.2019 Zápisnica č.2/2019/KSZ - 25.02.2019 - 471.31 kB
Zápisnica č.1/2019/KKSV - 16.01.2019 11.03.2019 Zápisnica č.1/2019/KKSV - 16.01.2019 - 234.38 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 05.03.2019 Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 - 214.41 kB