Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Novomestský spravodajca 07-08-2016 06.08.2016
Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.júna 2016 14.07.2016
Uznesenia z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.júna 2016 01.07.2016
Hlasovania z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.júna 2016 01.07.2016
VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 28.06.2016
09. zasadnutie MsZ zo dňa 28.júna 2016 26.06.2016
Materiály k prerokovaniu na 9. zasadnutie MsZ konané dňa 28.júna 2016 13.06.2016
Novomestský spravodajca 06-2016 06.06.2016
Zápisnica z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.apríla 2016 09.05.2016
Novomestský spravodajca 05-2016 06.05.2016
Uznesenia z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.apríla 2016 28.04.2016
Hlasovania z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.apríla 2016 28.04.2016
VZN č. 2/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 28.04.2016
VZN č. 1/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 28.04.2016
08. zasadnutie MsZ zo dňa 26.apríla 2016 26.04.2016
Materiály k prerokovaniu na 8. zasadnutie MsZ konané dňa 26.apríla 2016 11.04.2016
Novomestský spravodajca 04-2016 06.04.2016
Zápisnica zo 07. zasadnutia MsZ konaného dňa 23.februára 2016 15.03.2016
Novomestský spravodajca 03-2016 06.03.2016
Uznesenia zo 07. zasadnutia MsZ konaného dňa 23.februára 2016 26.02.2016