Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 04.11.2019 VZN č. 3-2019 o miestnom poplatku za rozvoj - 174.98 kB
Zápisnica z 04. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 31.10.2019 Zápisnica z 04. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 - 328.07 kB
Dodatok č.2 k VZN č. 1-2000 - o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom - Zelená voda, územný plán zóny Zmeny a doplnky č.2 30.10.2019 Dodatok č.2 k VZN č. 1/2000 - o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom - Zelená voda, územný plán zóny Zmeny a doplnky č.2 - 167.81 kB
Zápisnica č.7/2019/KKSV - 23.10.2019 29.10.2019 Zápisnica č.7-2019-KKaSV - 23.10.2019 - 114.37 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07.11. 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 29.10.2019 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 07.11.2019 - 142.84 kB
Zápisnica č.2019/03/MČ7 - 22.10.2019 28.10.2019 Zápisnica č.2019/03/MČ7 - 22.10.2019 - 298.29 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ3 - 21.10.2019 25.10.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ3 - 21.10.2019 - 1.38 MB
Zápisnica č.5-2019-KFSM - 16.10.2019 18.10.2019 Zápisnica č.5-2019-KFSM - 16.10.2019 - 243.49 kB
Materiály k prerokovaniu na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 29. októbra 2019 14.10.2019
5. zasadnutie MsZ zo dňa 29. októbra 2019 14.10.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 16.10. 2019 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 09.10.2019 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 16.10.2019 - 103.82 kB
Zápisnica č.6-2019-KRB - 26.09.2019 09.10.2019 Zápisnica č.6-2019-KRB - 26.09.2019 - 205.77 kB
Zápisnica č.6-2019-KOŽP - 12.09.2019 04.10.2019 Zápisnica č.6-2019-KOŽP - 12.09.2019 - 217.28 kB
Zápisnica č.8-2019-KSZ - 24.09.2019 02.10.2019 Zápisnica č.8-2019-KSZ - 24.09.2019 - 149.24 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 8.10. 2019 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 01.10.2019 Pozvánka č. 5 - KDRM - 8.10.2019 - 186.48 kB
Zápisnica č.6/2019/KKSV - 11.9.2019 23.09.2019 Zápisnica č.6/2019/KKSV - 11.9.2019 - 117.21 kB
Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019 Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 - 232.61 kB
Hlasovania z 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019 Hlasovania zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 - 299.18 kB
Dodatok č.3 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.09.2019 Dodatok č.3 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 189.54 kB
Zápisnica č.7-2019-KSZ - 28.08.2019 11.09.2019 Zápisnica č.7-2019-KSZ - 28.08.2019 - 141.91 kB