Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.októbra 2017 13.11.2017
Materiály k prerokovaniu na 17. zasadnutie MsZ konané dňa 31. októbera 2017 13.11.2017
Novomestský spravodajca 11-2017 06.11.2017
Hlasovania zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.októbra 2017 03.11.2017
Uznesenia zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.októbra 2017 03.11.2017
17. zasadnutie MsZ zo dňa 31. októbra 2017 25.10.2017
Novomestský spravodajca 10-2017 06.10.2017
Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. septembra 2017 02.10.2017
Materiály k prerokovaniu na 16. zasadnutie MsZ konané dňa 12. septembra 2017 28.09.2017
Uznesenia zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. septembra 2017 18.09.2017
Hlasovania zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. septembra 2017 18.09.2017
16. zasadnutie MsZ zo dňa 12. septembra 2017 12.09.2017
Novomestský spravodajca 09-2017 06.09.2017
Novomestský spravodajca 07-08-2017 06.08.2017
Zápisnica z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 2017 06.07.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.júna 2017 03.07.2017
Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 2017 29.06.2017
Hlasovania z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 2017 29.06.2017
VZN č. 8/2017 - o zrušení EP MŠ a ZŠ Odborárska a o zriadení ZŠ s MŠ Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 21.06.2017
VZN č. 7/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/98 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 21.06.2017