Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Novomestský spravodajca 11-2016 06.11.2016
Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.októbra 2016 28.10.2016
Hlasovania z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.októbra 2016 28.10.2016
VZN č. 6/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy - zrušené 26.10.2016
VZN č. 4/2016 - o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené 26.10.2016
11. zasadnutie MsZ zo dňa 25.októbra 2016 25.10.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6.októbra 2016 18.10.2016
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6. októbra 2016 10.10.2016
Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6. októbra 2016 10.10.2016
Materiály k prerokovaniu na 11. zasadnutie MsZ konané dňa 25.októbra 2016 10.10.2016
Mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 6.októbra 2016 06.10.2016
Novomestský spravodajca 10-2016 06.10.2016
Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.septembra 2016 29.09.2016
Materiály k prerokovaniu na mimoriadne zasadnutie MsZ konané dňa 6.októbra 2016 20.09.2016
Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.septembra 2016 12.09.2016
Hlasovania z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.septembra 2016 12.09.2016
VZN č. 3/2016 - o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom 08.09.2016
10. zasadnutie MsZ zo dňa 6.septembra 2016 06.09.2016
Novomestský spravodajca 09-2016 06.09.2016
Materiály k prerokovaniu na 10. zasadnutie MsZ konané dňa 6.septembra 2016 21.08.2016