Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 19.06.2019 Dodatok č.1 k VZN 1/2018 o podnikateľskej činnosti - 139.66 kB
Zápisnica č.2019/02/MČ7 - 28.5.2019 18.06.2019 Zápisnica č.2019/02/MČ7 - 28.5.2019 - 415.05 kB
Zápisnica č.3-2019-KFSM - 05.06.2019 14.06.2019 Zápisnica č.3-2019-KFSM - 05.06.2019 - 221.4 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ5 - 30.5.2019 07.06.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ5 - 30.5.2019 - 1.12 MB
Zápisnica č.2019/01/MČ2 - 28.5.2019 07.06.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ2 - 28.5.2019 - 357.22 kB
Zápisnica č.4-2019-KOŽP - 09.05.2019 04.06.2019 Zápisnica č.4-2019-KOŽP - 09.05.2019 - 208.21 kB
Novomestský spravodajca 04-2019 04.06.2019 Novomestský spravodajca 04-2019 - 2.21 MB
Materiály k prerokovaniu na 3. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. júna 2019 03.06.2019
3. zasadnutie MsZ zo dňa 18. júna 2019 03.06.2019
Zápisnica č.3-2019-KDRM -14.5.2019 30.05.2019 Zápisnica č.3-2019-KDRM -14.5.2019 - 215.99 kB
Zápisnica č.3-2019-KRB - 16.04.2019 30.05.2019 Zápisnica č.3-2019-KRB - 16.04.2019 - 185.92 kB
Zápisnica č.4-2019-KŠMŠ - 28.05.2019 29.05.2019 Zápisnica č.4-2019-KŠMŠ - 28.5.2019 - 169.27 kB
Zápisnica č.5-2019-KSZ - 21.05.2019 29.05.2019 Zápisnica č.5-2019-KSZ - 21.05.2019 - 153.64 kB
Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 22.05.2019 Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 - 299.48 kB
Hlasovania z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 22.05.2019 Hlasovania z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 30.apríla 2019 - 782.53 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ4 - 7.5.2019 20.05.2019 zápisnica č.2019-01-MČ4 - 528.37 kB
Zápisnica č.3/2019/KKSV - 13.3.2019 16.05.2019 Zápisnica č.3/2019/KKSV - 13.3.2019 - 139.59 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019
Zápisnica č.3/2019/KŠMŠ - 14.5.2019 16.05.2019 Zápisnica č.3/2019/KŠMŠ - 14.5.2019 - 208.97 kB
Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 10.05.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 - 592.21 kB