Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica č.1/2018/KŠMŠ - 25.1.2018 05.02.2018 Zápisnica č.1/2018/KŠMŠ - 25.1.2018 - 200.15 kB
Plán činnosti KŠMŠ na rok 2018 05.02.2018 Plán činnosti KŠMŠ na rok 2018 - 219.41 kB
Zápisnica z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.decembra 2017 15.01.2018
Novomestský spravodajca 01-2018 06.01.2018
Hlasovania z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.decembra 2017 18.12.2017
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.decembra 2017 15.12.2017
VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené 13.12.2017
Novomestský spravodajca 12-2017 06.12.2017
18. zasadnutie MsZ zo dňa 12. decembra 2017 27.11.2017
Materiály k prerokovaniu na 18. zasadnutie MsZ konané dňa 12. decembra 2017 22.11.2017
Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.októbra 2017 13.11.2017
Materiály k prerokovaniu na 17. zasadnutie MsZ konané dňa 31. októbera 2017 13.11.2017
Novomestský spravodajca 11-2017 06.11.2017
Hlasovania zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.októbra 2017 03.11.2017
Uznesenia zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.októbra 2017 03.11.2017
17. zasadnutie MsZ zo dňa 31. októbra 2017 25.10.2017
Novomestský spravodajca 10-2017 06.10.2017
Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. septembra 2017 02.10.2017
Materiály k prerokovaniu na 16. zasadnutie MsZ konané dňa 12. septembra 2017 28.09.2017
Uznesenia zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. septembra 2017 18.09.2017