Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.septembra 2016 29.09.2016
Materiály k prerokovaniu na mimoriadne zasadnutie MsZ konané dňa 6.októbra 2016 20.09.2016
Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.septembra 2016 12.09.2016
Hlasovania z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.septembra 2016 12.09.2016
VZN č. 3/2016 - o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom 08.09.2016
10. zasadnutie MsZ zo dňa 6.septembra 2016 06.09.2016
Novomestský spravodajca 09-2016 06.09.2016
Materiály k prerokovaniu na 10. zasadnutie MsZ konané dňa 6.septembra 2016 21.08.2016
Novomestský spravodajca 07-08-2016 06.08.2016
Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.júna 2016 14.07.2016
Uznesenia z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.júna 2016 01.07.2016
Hlasovania z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.júna 2016 01.07.2016
VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 28.06.2016
09. zasadnutie MsZ zo dňa 28.júna 2016 26.06.2016
Materiály k prerokovaniu na 9. zasadnutie MsZ konané dňa 28.júna 2016 13.06.2016
Novomestský spravodajca 06-2016 06.06.2016
Zápisnica z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.apríla 2016 09.05.2016
Novomestský spravodajca 05-2016 06.05.2016
Uznesenia z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.apríla 2016 28.04.2016
Hlasovania z 08. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.apríla 2016 28.04.2016