Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Hlasovania zo 16. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. septembra 2017 18.09.2017
16. zasadnutie MsZ zo dňa 12. septembra 2017 12.09.2017
Novomestský spravodajca 09-2017 06.09.2017
Novomestský spravodajca 07-08-2017 06.08.2017
Zápisnica z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 2017 06.07.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.júna 2017 03.07.2017
Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 2017 29.06.2017
Hlasovania z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 2017 29.06.2017
VZN č. 8/2017 - o zrušení EP MŠ a ZŠ Odborárska a o zriadení ZŠ s MŠ Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 21.06.2017
VZN č. 7/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/98 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 21.06.2017
15. zasadnutie MsZ zo dňa 20. júna 2017 20.06.2017
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.júna 2017 13.06.2017
Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.júna 2017 13.06.2017
Mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 8.júna 2017 08.06.2017
Novomestský spravodajca 06-2017 06.06.2017
Materiály k prerokovaniu na 15. zasadnutie MsZ konané dňa 20. júna 2017 05.06.2017
Materiály k prerokovaniu na mimoriadne zasadnutie MsZ konané dňa 8.júna 2017 26.05.2017
Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.apríla 2017 23.05.2017
Novomestský spravodajca 05-2017 06.05.2017
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.apríla 2017 03.05.2017