Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.apríla 2017 23.05.2017
Novomestský spravodajca 05-2017 06.05.2017
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.apríla 2017 03.05.2017
Hlasovania zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.apríla 2017 03.05.2017
VZN č. 6/2017 -ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie v cest 25.04.2017
VZN č. 5/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená 25.04.2017
VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 25.04.2017
VZN č. 3/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 25.04.2017
VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 25.04.2017
VZN č. 1/2017 - o užívaní verejných priestranstiev mesta 25.04.2017
14. zasadnutie MsZ zo dňa 25.apríla 2017 25.04.2017
Materiály k prerokovaniu na 14. zasadnutie MsZ konané dňa 25.apríla 2017 10.04.2017
Novomestský spravodajca 04-2017 06.04.2017
Zápisnica z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.februára 2017 22.03.2017
Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.februára 2017 06.03.2017
Hlasovania z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.februára 2017 06.03.2017
Novomestský spravodajca 03-2017 06.03.2017
13. zasadnutie MsZ zo dňa 28.februára 2017 28.02.2017
Materiály k prerokovaniu na 13. zasadnutie MsZ konané dňa 28.februára 2017 13.02.2017
Novomestský spravodajca 02-2017 06.02.2017