Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Horné Bzince 08.02.2017
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 01.02.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 26.01.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 26.01.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 24., 25., 26.01.2017, 2., 3.,7. 2.2017 - viacero ulíc 20.01.2017
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej a Komenského v Novom Meste nad Váhom 19.01.2017
Oznam o zbere vianočných stromčekov 16.01.2017
Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 13.12.2016 12.01.2017
Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 13.12.2016 15.12.2016
Schválenie VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 15.12.2016
Schválenie Programového rozpočtu mesta na rok 2017 15.12.2016
Schválenie dodatku č.2 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 15.12.2016
Schválenie VZN č. 9/2016 - o miestnych daniach 15.12.2016
Zrušenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 6312 – budova na Ul. Bzinskej na parcele č.3854/71 15.12.2016
Pozvánka na 12. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. decembra 2016 05.12.2016
Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o novopostavené nájomné byty na Ul. J.Kréna zo dňa 30.11.2016 01.12.2016
Návrh VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 28.11.2016
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 28.11.2016
Návrh VZN č. 7/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 28.11.2016
Návrh VZN č. 9/2016 o miestnych daniach 28.11.2016
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nové Mesto nad Váhom pre roky 2016 – 2023 28.11.2016
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2017 28.11.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2017 23.11.2016
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 4 - 23.11.2016 o 17:00 21.11.2016
Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.10.2016 18.11.2016