Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.9.2016 29.09.2016
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 3.10.do 23.10.2016 - príkaz primátora mesta 2/2016 23.09.2016
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 21.09.2016
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 21.09.2016
Strategický dokument „ Zmeny a doplnky č. 10 ÚPN SÚ NMnV „ rozhodnutie podľa zák č. 24/2006 16.09.2016
Územný plán obce / ÚPN-O / Trenčianske Bohuslavice – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - oznámenie - informovanie verejnosti 16.09.2016
Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 6.9.2016 12.09.2016
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 08.09.2016
Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 08.09.2016
Schválenie VZN č. 3/2016 - o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom 08.09.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 20.9.2016 - viacero ulíc 07.09.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 8. a 13.9.2016 - Trenčianska, Piešťanská 31.08.2016
Pozvánka na 10. zasadnutie poslancov MsZ dňa 6. septembra 2016 30.08.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 5.9.2016 - Zelená voda a záhrady pri hydrocentrále 23.08.2016
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Komunálna poisťovňa 19.08.2016
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 19.08.2016
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 19.08.2016
Návrh VZN č. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky 19.08.2016
Pozvánka na na slávnostné uctenie si pamiatky k 72. výročiu SNP. 17.08.2016
Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.6.2016 14.07.2016
Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 10 ÚPN - SÚ Nové Mesto nad Váhom 14.07.2016
Prerušenie distribúcie elektriny - 21.7.2016 - M. R. Štefánika 07.07.2016
Rozsudok v mene Slovenskej republiky č. 13S/184/2014-48 04.07.2016
Schválenie VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 01.07.2016
Schválenie dodatku č. 5 k VZN č. 5/2011 o miestnych daniach 01.07.2016