Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Prerušenie distribúcie elektriny - 29. a 31.3.2017 - viacero ulíc 20.03.2017
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 15.03.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 08.03.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 08.03.2017
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 13.3.do 2.4.2017 - príkaz primátora mesta 1/2017 07.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 20. a 21.3.2017 - viacero ulíc 07.03.2017
Uznesenia z 13. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.2.2017 06.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 7.3.2017 - Bzinská, Veselá hora 02.03.2017
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutoční na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017 22.02.2017
Pozvánka na 13. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. februára 2017 21.02.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 23.-27.2.2017 - viacero ulíc 13.02.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 8 podnájomcov 13.02.2017
Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Horné Bzince 08.02.2017
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové a Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 01.02.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 26.01.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 26.01.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 24., 25., 26.01.2017, 2., 3.,7. 2.2017 - viacero ulíc 20.01.2017
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Palkovičovej, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej a Komenského v Novom Meste nad Váhom 19.01.2017
Oznam o zbere vianočných stromčekov 16.01.2017
Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 13.12.2016 12.01.2017
Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 13.12.2016 15.12.2016
Schválenie VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 15.12.2016
Schválenie Programového rozpočtu mesta na rok 2017 15.12.2016
Schválenie dodatku č.2 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 15.12.2016
Schválenie VZN č. 9/2016 - o miestnych daniach 15.12.2016