Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Názov Dátum
Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 13.decembra 2016 15.12.2016
Hlasovania z 12. zasadnutia MsZ konaného dňa 13.decembra 2016 15.12.2016
VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 15.12.2016
VZN č. 9/2016 - o miestnych daniach 15.12.2016
12. zasadnutie MsZ zo dňa 13.decembra 2016 13.12.2016
Novomestský spravodajca 12-2016 06.12.2016
Materiály k prerokovaniu na 12. zasadnutie MsZ konané dňa 13.decembra 2016 29.11.2016
Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.októbra 2016 18.11.2016
Novomestský spravodajca 11-2016 06.11.2016
Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.októbra 2016 28.10.2016
Hlasovania z 11. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.októbra 2016 28.10.2016
VZN č. 6/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy - zrušené 26.10.2016
VZN č. 4/2016 - o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené 26.10.2016
11. zasadnutie MsZ zo dňa 25.októbra 2016 25.10.2016
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6.októbra 2016 18.10.2016
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6. októbra 2016 10.10.2016
Hlasovania z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6. októbra 2016 10.10.2016
Materiály k prerokovaniu na 11. zasadnutie MsZ konané dňa 25.októbra 2016 10.10.2016
Mimoriadne zasadnutie MsZ zo dňa 6.októbra 2016 06.10.2016
Novomestský spravodajca 10-2016 06.10.2016