Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Obytná zóna TRINITIS - zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 11.04.2019
Základná škola , Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou, prípadne informatikou 11.04.2019
ZaD č.1 UPN-O Čachtice - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu 09.04.2019
Priamy prenájom pozemku parc. č. 2449/3 - 15m2 na Železničnej ul. 19.03.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 2., 4., 8. - Apríl. 2019 - viacero ulíc 19.03.2019
Ochrana lesov pred požiarmi 15.03.2019 Usmernenie pre obce 2019 - Ochrana lesov pred požiarmi - 296.82 kB
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 08.03.2019 Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - 144.7 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - IV. kolo 08.03.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - IV. kolo - 142.78 kB
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 05.03.2019 Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.februára 2019 - 214.41 kB
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a 1. mája v Novom Meste nad Váhom 01.03.2019
Schválenie 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 27.02.2019 1. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.49 MB
Schválenie VZN č. 1/2019 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku 27.02.2019
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.02.2019
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta - príkaz primátora mesta 3/2019 27.02.2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 26.02.2019
Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. februára 2019 20.02.2019
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 7 - 20.2.2019 o 17:00 hod. 13.02.2019
Návrh VZN č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku 11.02.2019 Návrh VZN č. 1/2019 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku - 258.34 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.02.2019 Návrh dodatku č.1 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 415.16 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Makara 11.02.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Makara - 192.48 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ÚPSV 11.02.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ÚPSV - 197.65 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekonita, Ben-akia 11.02.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekonita, Ben-akia - 201.62 kB
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 11.02.2019 Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.3 MB
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 11. januára 2019 25.01.2019
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci strediska Miestne komunikácie 23.01.2019