Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Pozvánka na 3. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. júna 2019 11.06.2019
Návrh zmien a doplnkov č.2 územného plánu zóny Zelená voda 09.06.2019 Návrh zmien a doplnkov č.2 územného plánu zóny Zelená voda - 7.46 MB
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 2 - 28.5.2019 07.06.2019
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 v Novom Meste nad Váhom 05.06.2019
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MADOKO, Motoco Security , Moravús, Bilingválne gymnázium 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MADOKO, Motoco Security , Moravús, Bilingválne gymnázium - 209.02 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MADOKO 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MADOKO - 162.89 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR - 163.72 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kukan 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kukan - 174.71 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Hochmannová 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Hochmannová - 170.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekon-pro security 03.06.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ekon-pro security - 179.37 kB
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 03.06.2019 Návrh dodatku č.2 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 150.7 kB
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 03.06.2019 Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 134.98 kB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018 - záverečný účet mesta 03.06.2019 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018 - záverečný účet mesta - 4.14 MB
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 03.06.2019 Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.29 MB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019 29.05.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 11.,10. - 6. 2019 viacero ulíc 27.05.2019
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 1/1 v Novom Meste nad Váhom 24.05.2019
Zápisnica z 02. zasadnutia MsZ konaného dňa 30. apríla 2019 22.05.2019
Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ - 20.5.2019 21.05.2019 Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia výstavby a rozvoja mesta MsÚ NMnV - 20.5.2019 - 350.63 kB
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 4 20.05.2019
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 16.05.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 14.05.2019
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - V. kolo 14.05.2019
Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom“ – zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 13.05.2019
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 3 10.05.2019 Zápisnica č.2019/01/MČ3 - 6.5.2019 - 592.21 kB