Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - viaceré stavby a pozemky na Železničnej ulici 12.09.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - stavby a pozemky na Železničnej ulici 12.9.2019 - 119.39 kB
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 11.09.2019 3. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Uznesenia zo 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 10. septembra 2019 11.09.2019
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.09.2019
Prerušenie distribúcie elektriny - 22. 9. 2019 Trenčianska ulica 09.09.2019
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica - XXIV.kolo 04.09.2019 Výsledky OVS sklady na Žel. ulici - XXIV.kolo - 115.93 kB
Pozvánka na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. septembra 2019 03.09.2019
Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 27.08.2019 Zelená Voda - Rozbor vzoriek vody 31.07.2019 - 511.45 kB
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 26.08.2019 Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.33 MB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 26.08.2019 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019 - 2.43 MB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAIT 26.08.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAIT - 138.57 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Strojstav 26.08.2019 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Strojstav - 134.71 kB
Návrh dodatku č.3 k VZN 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka 26.08.2019 Návrh dodatku č.3 k VZN 8-2018 dotácie a príspevky na žiaka - 218.38 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 5.9.2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 26.08.2019
Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci kina Považan 23.08.2019
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - V. kolo 21.08.2019 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - V. kolo - 114.73 kB
Vybavenie petície - Obnovme fontánu na sídlisku Karpatská v Novom Meste nad Váhom 14.08.2019 Vybavenie petície - Obnovme fontánu na sídlisku Karpatská v Novom Meste nad Váhom - 219.59 kB
Prerušenie distribúcie elektriny - 16.8.2019 Trenčianska ulica 07.08.2019
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu zóny obce Kočovce 30.07.2019
Zelená voda - rozbor vzoriek vody - 01.07.2019 22.07.2019 Zelená voda - Rozbor vzoriek vody 01.07.2019 - 618.15 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavby a pozemky na Železničnej ulici 08.07.2019
Oznam - štatistické zisťovanie 01.07.2019
Schválenie 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2019 27.06.2019 2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2019 - 1.68 MB
Zápisnica zo stretnutia občanov a poslancov Mestskej časti 1 - 13.5.2019 24.06.2019
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Zelená Voda v NMnV – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu 21.06.2019