Zverejňovanie

VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené

Publikované: 13.12.2017 | Aktualizácia: 18.7.2018 | Zobrazené: 266