Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia - zrušené

Názov Dátum
VZN č. 3-2014 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 25.03.2014
VZN č. 2-2014 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 25.03.2014
VZN č. 3-2013 - o odpadoch - zrušené 03.05.2013
VZN č. 2-2013 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 03.05.2013
VZN č.1-2013 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 03.05.2013
VZN č. 4-2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy - zrušené 11.09.2012
VZN č. 5-2011 o miestnych daniach - zrušené 13.12.2011
VZN č. 7-2010 určení výšky dotácie na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - zrušené 16.12.2010
VZN č. 4-2010 o zásadách volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 27.novembra 2010 v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené 02.11.2010
VZN č. 1-2010 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - zrušené 01.06.2010