Zverejňovanie

VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 25.4.2017 | Aktualizácia: 18.7.2018 | Zobrazené: 280